Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava má přesah také do zahraničí, kde se podílí na osvětě, vzdělávání i vědecké činnosti.

Naše priority a cíle

VŠB – Technická univerzita Ostrava považuje internacionalizaci univerzity a rozvoj mobilit za jednu z hlavních priorit a za významný předpoklad pro zvyšování kvality činnosti v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

VŠB-TUO spolupracuje s vysokými školami a institucemi po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie). Ve smlouvách, které jsou s těmito institucemi uzavřené, je kromě vědecké spolupráce ve většině případů zakotvena mobilita studentů, od krátkodobých stáží až po roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy.

VŠB – Technická univerzita Ostrava rozvíjí dobré vztahy se zahraničními institucemi, domlouvá nové možnosti spolupráce a pečuje o přijíždějící studenty a akademiky.

Oddělení mezinárodních vztahů

Mezi hlavní aktivity tohoto oddělení patří rozvoj spolupráce s univerzitami v zemích všech kontinentů a také navazování a zkvalitňování vztahů s těmito univerzitami.

VŠB-TUO poskytuje širokou nabídku studijních programů pro zájemce o studium v cizím jazyce, které jsou akreditovány zejména v angličtině, spolu s nabídkou tak zvaných double degree a joint degree studijních programů. Tyto programy má VŠB-TUO uzavřeny s čínskou univerzitou v Hubei, finskou univerzitou Saimaa University of Applied Sciences, francouzskými Ecole Polytechnique a L´Université Paris, holandskou VU University Amsterdam, německou BA - TU Freiberg, italskou University of Bergamo, britskou University of Huddersfield nebo vietnamskou univerzitou v Saigonu.

V rámci internacionalizace ve vzdělávání VŠB-TUO uplatňuje závěry Boloňské deklarace a zásady ECTS a podporuje zapojení do širokého spektra nabízených programů umožňujících získat stipendium pro zahraniční studijní pobyt, přičemž klade důraz především na využívání programů Evropské unie.