Spolupráce

spolupráce v oblastech vědy, výzkumu, vzdělávání a inovací patří mezi klíčové aktivity naší univerzity

Spolupráce napříč sektory i obory patří mezi jednu z klíčových aktivit VŠB-TUO.

  • Úspěšně rozvíjíme kooperaci jak s tuzemskými, tak zahraničními firmami
  • Dlouhodobě a systematicky spolupracujeme se středními, základními, ale i mateřskými školami
  • Považujeme internacionalizaci univerzity a rozvoj mobilit za jednu z hlavních priorit a za významný předpoklad pro zvyšování kvality činnosti v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu
  • Jsme aktivním členem řady českých i mezinárodních organizací, včetně klastrových asociací
  • Našimi partnery jsou zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru

© 2017 VŠB-TU Ostrava