Pokud hledáte legislativní dokumenty nebo vnitřní předpisy, jako jsou studijní a zkušební řády.

Ověření pravosti diplomu

VŠB – Technická univerzita Ostrava je zapojena do programu Pravý diplom. Zde je možno ověřit pravdivost vydaného diplomu. Naleznete zde diplomy vydané od 1. 9. 2008.