VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava

Organizační struktura vysokých škol bývá veřejnosti často velmi vzdálená. Rádi vám ji přiblížíme.