VŠB – Technická univerzita Ostrava spolupracuje s celou řadou institucí, orgánů i spolků doma i v zahraničí.

Mezinárodní organizace

Tak jako je Česká republika otevřenou ekonomikou, i VŠB – TU Ostrava spolupracuje s dalšími institucemi, orgány a spolky ve svém okolí. Mezi ně patří i mezinárodní organizace, s nimiž univerzita rozvíjí a udržuje dlouhodobé vztahy. Nejčastěji se jedná o vzdělávací instituce, asociace univerzit či organizace pro pedagogiku.

Klastry

Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují.

Kompletní seznam

Kompletní seznam organizací, sdružení a asociací, ve kterých je VŠB-TUO členem.