Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava spolupracuje s celou řadou institucí, orgánů i spolků doma i v zahraničí.

U!REKA

Jsme hrdým členem aliance 7 evropských univerzit U!REKA (The Urban Research and Education Knowledge Alliance): Amsterdam University of Applied Sciences, Edinburgh Napier University, Frankfurt University of Applied Sciences, Metropolia University of Applied Sciences, University College Ghent, Politécnico de Lisboa. Propojení zainteresovaných univerzit a měst, ve kterých univerzity sídlí, vytváří unikátní výukový a výzkumný prostor. Stěžejním konceptem tohoto konsorcia je vytvoření tzv. „urbánní laboratoře“ či test-bedu pro řešení problémů současných měst. Nejedná se přitom o tvorbu fyzické laboratoře, ale o obecnější chápání tohoto pojmu. Tento koncept tak posune univerzitní vzdělávání za hranice jednotlivých institucí a umožní studentům studovat a pracovat na živých projektech s využitím multidisciplinárního a mezinárodního přístupu, které se týkají urbánního prostředí, kde žije téměř 75 % populace Evropské unie. Realizací těchto aktivit se budou studenti Evropské univerzity U!REKA účastnit skutečně mezinárodní aplikované výuky, která je vybaví schopnostmi, které mohou být uplatněny v mezinárodním měřítku.

Zjistěte více

Klastry

Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují. Výběr klastrů, ve kterých je naše univerzita členem:

Kompletní seznam

Kompletní seznam organizací, sdružení a asociací, ve kterých je VŠB-TUO členem v roce 2020.