Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava spolupracuje s celou řadou institucí, orgánů i spolků doma i v zahraničí.

Ureka

Jsme hrdým členem aliance 8 evropských univerzit U!REKA (The Urban Research and Education Knowledge Alliance): Amsterdam University of Applied Sciences, Edinburgh Napier University, Frankfurt University of Applied Sciences, Metropolia University of Applied Sciences, Oslo Metropolitan University, University College Ghent, Politécnico de Lisboa. Propojení zainteresovaných univerzit a měst, ve kterých univerzity sídlí, vytváří unikátní výukový a výzkumný prostor. Stěžejním konceptem tohoto konsorcia je vytvoření tzv. „urbánní laboratoře“ či test-bedu pro řešení problémů současných měst. Nejedná se přitom o tvorbu fyzické laboratoře, ale o obecnější chápání tohoto pojmu. Tento koncept tak posune univerzitní vzdělávání za hranice jednotlivých institucí a umožní studentům studovat a pracovat na živých projektech s využitím multidisciplinárního a mezinárodního přístupu, které se týkají urbánního prostředí, kde žije téměř 75 % populace Evropské unie. Realizací těchto aktivit se budou studenti Evropské univerzity U!REKA účastnit skutečně mezinárodní aplikované výuky, která je vybaví schopnostmi, které mohou být uplatněny v mezinárodním měřítku.

Klastry

Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují. Výběr klastrů, ve kterých je naše univerzita členem:

Národní strojírenský klastr Moravskoslezský automobilový klastr Bezpečnostně technologický klastr Národní energetický klastr Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IT Cluster Moravskoslezský dřevařský klastr Český optický klastr Czech Stone Cluster

Kompletní seznam

Kompletní seznam organizací, sdružení a asociací, ve kterých je VŠB – Technická univerzita Ostrava členem v roce 2018.