Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava spolupracuje s celou řadou institucí, orgánů i spolků doma i v zahraničí.

Klastry

Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují. Výběr klastrů, ve kterých je naše univerzita členem:

Národní strojírenský klastr Moravskoslezský automobilový klastr Bezpečnostně technologický klastr Národní energetický klastr Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IT Cluster Moravskoslezský dřevařský klastr Český optický klastr Czech Stone Cluster

Kompletní seznam

Kompletní seznam organizací, sdružení a asociací, ve kterých je VŠB – Technická univerzita Ostrava členem v roce 2018.