Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Poskytování informací

Na těchto stránkách zveřejňujeme informace poskytnuté žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. (O svobodném přístupu k informacím)

2023

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
100/2023_odmítnutí části žádosti
100/2023_odmítnutí části žádosti - bod 4
v dokumentu 100/2023 v dokumentu 13.2.2023 v dokumentu
100/2023_poskytnutí informace
100/2023
v dokumentu 100/2023 v dokumentu 13.2.2023 v dokumentu
100/2023_příloha
příloha k vyřízení žádosti 100/2023
v dokumentu 100/2023 v dokumentu 13.2.2023 v dokumentu
101/2023_poskytnutí informace
náklady mezny v roce 2022, mzda zaměstnanců menzy - průměr, počet vydaných jídel v roce 2022
v dokumentu 101/2023 v dokumentu 21.2.2023 v dokumentu
102_2023_poskytnutí informace
informace týkající se sexuálního obtěžování/násilí či nevhodnéo chování zaměstnanců VŠB-TUO
v dokumentu 102/2023 v dokumentu 16.3.2023 v dokumentu
103/2023_poskytnutí informace
žádost vztahující se ke zprávě zpracované v rámci DČ - měření a analýza prachu v prostorách ošetřených funkčním nátěrem
v dokumentu 103/2023 v dokumentu 6.4.2023 v dokumentu

2022

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
91/2022_příloha 1 k poskytnutí informace v dokumentu v dokumentu v dokumentu 18.3.2022 v dokumentu
86/2022_poskytnutí informace
mzdové tabulky,katalog prací
v dokumentu 86/2022 v dokumentu 26.1.2022 v dokumentu
86/2022_přílohy k vyřízení žádosti
katalog zařazení vybraných prací a činností, mzdové tarify 2019-2021
v dokumentu 86/2022 v dokumentu 26.1.2022 v dokumentu
86/2022_přílohy k vyřízení žádosti_II
Katalog prací
v dokumentu 86/2022 v dokumentu 26.1.2022 v dokumentu
87/2022
sdělení sp. značek stížnosti žadatele,počet stížností na ved. zaměstance a důvody stížnosti,vzdělání
v dokumentu 87/2022 v dokumentu 7.2.2022 v dokumentu
89/2022_poskytnutí informace
kdo je zřizovatel VŠB-TUO
v dokumentu 89/2022 v dokumentu 28.2.2022 v dokumentu
89/2022_poskytnutí informace_II
informace o tom, zda bylo stěžovatelce stížnosti z roku 2020 zasláno rozhodnutí
v dokumentu 89/2022 v dokumentu 21.4.2022 v dokumentu
90/2022_rozhodnutí o odvolání
žádost o sdělení k podané stížnosti
v dokumentu 90/2022 v dokumentu 12.4.2022 v dokumentu
91/2022_poskytnutí informace
dotazy vztahující se k Číně - publikace, pracovní cesty, studenti
v dokumentu 91/2022 v dokumentu 18.3.2022 v dokumentu
91/2022_příloha 2 k poskytnutí informace v dokumentu 91/2022 v dokumentu 18.3.2022 v dokumentu
92/2022
informace - známost o hladomoru v Ukrajině 1932-33 a vyjadřování uznání skupině osob
v dokumentu 92/2022 v dokumentu 21.3.2022 v dokumentu
93/2022
informace ke Zprávě z měření (pracovní ovzduší MŠ Paskov, 2017)
v dokumentu 93/2022 v dokumentu 30.3.2022 v dokumentu
95/2022
žádost o informace ohledně neviditelného vlaku a kolaborace
v dokumentu 95/2022 v dokumentu 30.3.2022 v dokumentu
96/2022
odmítnutí (částečné
v dokumentu 96/2022 v dokumentu 16.8.2022 v dokumentu
96/2022
informace k datové zprávě 1052483720
v dokumentu 96/2022 v dokumentu 16.8.2022 v dokumentu
97/2022
informace o garantovi předmětu Finanční ekonomie kód 54500941
v dokumentu 97/2022 v dokumentu 16.8.2022 v dokumentu
98/2022_poskytnutí informace
vydání nového diplomu z důvodu změny příjmení, pohlaví apod.
v dokumentu 98/2022 v dokumentu 13.9.2022 v dokumentu
99/2022_poskytnutí informace
Sankce OIP Ostrava vůči VŠB-TUO
v dokumentu 99/2022 v dokumentu 31.10.2022 v dokumentu