Úřední deska

Buďte v obraze a sledujte úřední desku VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Poskytování informací

Na těchto stránkách zveřejňujeme informace poskytnuté žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. (O svobodném přístupu k informacím)

2019

Nápověda k řazení
Filtrovat:
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
zn. 65/2019 - poskytnutí informace - zahraniční cesty rektora   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 15.1.2019 uvedeno v dokumentu
zn. 66/2019 - info o poskytnutí informace   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 24.1.2019 uvedeno v dokumentu
zn.67/2019-vyhovění stížnosti,poskytnutí informace   uvedeno v dokumentu 67/2019 uvedeno v dokumentu 14.2.2019 uvedeno v dokumentu
zn 67/2019_příloha rozhodnutí   uvedeno v dokumentu 67/2019 uvedeno v dokumentu 14.2.2019 uvedeno v dokumentu
zn. 68/2019_informace o přípise zn 61/2018   uvedeno v dokumentu 68/2019 uvedeno v dokumentu 8.2.2019 uvedeno v dokumentu
zn.70/2019 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu 70/2019 uvedeno v dokumentu 4.3.2019 uvedeno v dokumentu
zn. 69/2019   uvedeno v dokumentu zn. 69/2019 uvedeno v dokumentu 15.2.2019 uvedeno v dokumentu
zn.69/2019 - rozhodnutí o odvolání_zamítnuto   uvedeno v dokumentu zn.69/2019 uvedeno v dokumentu 14.3.2019 uvedeno v dokumentu

2018

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
rozhodnutí o odmítnutí stížnosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 9.5.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 32/2018 - Žádost o zaslání rozhodnutí o uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace od absolventů VŠ Czech Management institut Praha   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 8.3.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 33/2018 - žádost o sdělení cílů zahraničních sl. cest kancléře, výše nákladů a zdroj financování   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 22.3.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 34/2018_rozhodnutí_potvrzení postupu   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 14.5.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 34/2018 - žádost o sdělení cílů zahraničních sl. cest rektora, výše nákladů a zdroj financování   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 19.4.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 35/2018 - financování ALMANACHU VŠB-TUO   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 19.4.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 36/2018_rozhodnutí_potvrzení postupu   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 22.5.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 36/2018 - oznámení o výši nákladů   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 12.7.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 36/2018 - rozhodnutí o odložení žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 12.7.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 37/2018 - odmítnutí žádosti o právní posouzení   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 25.4.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 38/2018 - odmítnutí žádosti o poskytnutí informace   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 9.5.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 38/2018 - rozhodnutí o odvolání   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 13.6.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 40/2018 - dopad zákona o kybernetické bezpečnosti na VŠB-TUO   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 9.5.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 41/2018 - zahraniční pracovní cesty kancléře   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 9.5.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 42/2018 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 28.5.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 43/2018 - rozsaz úvazku zaměstnanců   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 29.5.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 44/2018 - žádost o sdělení výše cestovného   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 28.5.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 45/2018 - informace o podpisu TO   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 13.6.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 45/2018 - rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 13.6.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 46/2018 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 28.6.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 47/2017 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 28.6.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 48/2018 - poskytnutí faktur advokátky   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 28.6.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 48/2018 - poskytnutí informace   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 28.6.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 48/2018 - rozhodnutí o částečném odmítnutí   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 28.6.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 49/2018 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 3.7.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 50/2018 - informace o pokutě udělené ÚOHS   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 4.7.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 51/2018 - poskytnutí informace o předpisu_vyřizování stížností, podnětů a petic   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 23.7.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 51/2018 - příloha_ směrnice Vyřizování stžíností, podnětů a petic   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 23.7.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 51/2018 - rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 23.7.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 52/2018 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 20.7.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 53/2018 - poskytnutí informace_specifikace nákladů na služební cestu   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 20.7.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 53/2018 - rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 20.7.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 54/2018 - poskytnutí informace_povinnosti_studenti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 20.7.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 55/2018 - odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 20.8.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 56/2018 - poskytnutí informace k VZ S0351/14   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 19.9.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 57/2018 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 4.12.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 57/2018 - zamítnutí odvolání   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 24.1.2019 uvedeno v dokumentu
zn. 58/2018 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 21.12.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 59/2018 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 21.12.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 59/2018 - rozhodnutí o zamítnutí odvolání   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 29.1.2019 uvedeno v dokumentu
zn. 60/2018 - poskytnutí informace o timesheetech   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 21.12.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 61/2018_rozhodnutí o odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 19.12.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 62/2018_rozhodnutí o odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 21.12.2018 uvedeno v dokumentu
zn. 63/2018 - částečné poskytnutí informace   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 24.1.2019 uvedeno v dokumentu
zn. 63/2018 - rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 24.1.2019 uvedeno v dokumentu
zn. 64/2018 - poskytnutí informace - procesní stanovisko 22A191/2017   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 14.1.2019 uvedeno v dokumentu
zn. 64/2018 - příloha   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 14.1.2019 uvedeno v dokumentu
zn. 60/2018 - rozhodnutí o zamítnutí odvolání   uvedeno v dokumentu zn.60/2018 uvedeno v dokumentu 14.3.2019 uvedeno v dokumentu

2017

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
žádost zn. 22/2017   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 7.3.2017 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 23/2017   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 19.7.2017 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 24/2017   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 29.3.2017 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 25/2017   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 29.3.2017 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 26/2017   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 29.3.2017 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 27/2017   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 21.4.2017 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 28/2017   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 21.4.2017 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 29/2017   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 22.5.2017 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 30/2017   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 12.9.2017 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 30/2017_částečné odmítnutí   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 12.9.2017 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 31/2017   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 10.10.2017 uvedeno v dokumentu

2016

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
žádost zn. 21/2016  
Součástí archivu je dokument o poskytnutí informací a dokument o rozhnodnutí o odmítnutí poskytnout informaci
uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 1.6.2016 uvedeno v dokumentu

2015

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
žádost zn. 16/2015   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 3.4.2015 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 17/2015   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 30.4.2015 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 18/2015   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 30.4.2015 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 19/2015   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 4.6.2015 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 20/2015   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 18.11.2015 uvedeno v dokumentu

2014

Nápověda k řazení
Název dokumentu Garant dokumentu Identifikační znak Verze Účinnost od Poslední revize
žádost zn. 11/2014   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 5.2.2015 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 12/2014   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 5.2.2015 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 13/2014   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 5.2.2015 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 14/2014   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 5.2.2015 uvedeno v dokumentu
žádost zn. 15/2014   uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu uvedeno v dokumentu 5.2.2015 uvedeno v dokumentu

2013

Žádost ze dne 28. 2. 2013

Předmět žádosti: Žádost o úplné znění projektového rozpočtu na novou budovu FEI VŠB-TUO Ostrava, vč. odpovědí na otázky:

 1. Byla tato stavba řádně oficiálně dokončena
 2. Penalizolval investor nějakým způsobem generálního dodavatele společnost Hochtief Praha? Pokud ano, jak a za co

Odpověď: poskytnutí požadovaných informací dopisem ze dne 8. 3. 2013


Žádost ze dne 1. 7. 2013

Předmět žádosti: informace týkající se škody, která nám vznikla v souvislosti s pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže  v roce 2011, rozhodnutí ÚOHS zn. S0008/11 
konkrétně:

 • informaci, kdy byla uložená pokuta (pop. i náklady správního řízení) Zadavatelem uhrazena
 • informaci o výši škody, která zadavateli vznikla v důsledku vydání rozhodnutí ÚOHS
 • informaci o tom, zda (popř. jak) a kdy Zadavatel učinil zjištění, která osoba je za škodu odpovědná, pop. informaci, která osoba či osoby za škodu dle zjištění Zadavatele odpovídají (jméno, příjmení, prac. zařazení)
 • informaci o tom, zda (popř. v jakém rozsahu) a jakým  způsobem byl nárok na náhradu škody zjištěné ve smyslu  předcházejícího odtrhu uplatněn vůči tomu, kdo za tuto škodu odpovídá,
 • informaci o tom, zda (popř. kdy) byla škoda odpovědnou osobou  k rukám zadavatele uhrazen    

Vyřízení: informace poskytnuty  dopisem ze dne 8. 7. 2013


Žádost ze dne 20. 9. 2013

Předmět žádosti: Žádost o předání kopie či opisu smlouvy PPR-1587-1/ČJ-2008-99KB vč. příloh, dodatků a později uzavřených dohod ve stejné věci

Vyřízení: poskytnutí kopie dohody o spolupráci a poskytnutí služeb mezi VŠB-TUO, HGF a ČR – Ministerstvem vnitra dne 18. 2. 2008 vč. dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2008. Poskytnuto e-mailem dne 24. 9. 2013


Žádost ze dne 22. 10. 2013

Předmět žádosti: Žádost o předání kopie či opisu smlouvy  PPR-7908-1/ČJ-2009-99KB_L včetně příloh a dodatků

Vyřízení: poskytnutí kopie   dohody o spolupráci a poskytnutí služeb – Plán práce (2009) k čj. PPR-7908-1/ČJ-2009-99KB_L. Poskytnuto  e-mailem dne 1. 11. 2013


Žádost ze dne 24. 10. 2013

Předmět žádosti: 
1) kopii všech smluv včetně všech jejich příloh, na základě kterých byl v minulosti (příp. stále dosud je) povinný subjekt v závazkovém právním vztahu se spol. Unify s.r.o. (dříve pod obchodní firmou Siemens Enterprise Communications, s.r.o.) , kdy zejména spol. Unify s.r.o. jako dodavatel prováděla pro povinný subjekt úplatná plnění, jako kompletní dodávky telefonních ústředen, jejich rozšíření, upgrade, konverzi, migraci

2) kopii všech mluv včetně všech jejich příloh, na základě kterých byl v minulosti (případně stále je) povinný subjekt v závazkovém právním vztahu se spol. Unify s.r.o. (dříve pod obchodní firmou Siemens Enterprise Communications, s.r.o), kdy spol. Unify, s.r.o. jako poskytovatel prováděla či stále provádí pro povinný subjekt úplatné servisní služby na telefonních ústřednách povinného subjektu

3) Cenu, za kterou VŠB pořídila technologii telefonních ústředen, jejich rozšíření, případně migraci konverzi nebo upgrade v rámci (stavebních) nebo jiných akcí a to zejména na akcích VŠB FEI, VŠB TUO – Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB – Novostavby pavilonů ITT, IET, AS, VŠB IT4Inovations, VŠB TUO CPIT1, VŠB TUO CPIT 2, VŠB Havlíčkovo nábř. - IPDA vana

Vyřízení:    poskytnutí  požadovaných informací  dopisem ze dne 14. 11. 2013 a e-mailem ze dne 14. 11. 2013

2012

Žádost ze dne 21. 11. 2012, upřesnění žádosti ze dne 1. 12. 2012

Předmět žádosti:

 1. Kde zveřejňuje vysoká škola informace podle §5 odst. 1 InfZ a informace poskytnuté žadatelům na základě žádosti, které mají být podle ů5 odst. 3 InfZ zveřejněny v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup – uveďte prosím úplné hypertextové odkazy. Požaduji pouze poskytnutí adresy umístění, kde jsou tyto dokumenty zveřejněny, a to uvedením úplného hypertextového odkazu na internetovou stránku, kde jsou zobrazeny přímo odkazy na stažení těchto dokumentů v souladu se zákonem (nepožaduji poskytnutí přímo těchto dokumentů ( o to bych případně požádal, pokud by na poskytnuté adrese povinně zveřejňované informace nebyly, neboť žádám pouze o přímé poskytnutí doprovodné informace o tom, kde jsou tyto dokumenty umístěny).
 2. Rozpočet veřejné vysoké školy, který schválil akademický senát veřejné vysoké školy, na roky 2011 a 2012
 3. pokud nejde o informace již uvedené bodě 2., všechny materiály, které byly v elektronické podobě předloženy senátorům jako podklady rpo jednání akademického senátu veřejné vysoké školy, jsou-li k dispozici ve společném datovém úložišti, v e-mailové konferenci nebo jiným způsobem shromážděné bez nutnosti mimořádně rozsáhlého vyhledávání.
  Požaduji informace,
  1. které byly předloženy akademickému senátu veřejné vysoké školy osobou, která je k tomu podle vnitřních předpisů nebo zvyklostí veřejné vysoké školy oprávněna materiály předložené rektorem veřejné vysoké školy, předsedou akademického senátu veřejné vysoké školy, senátory (členy akademického senátu veřejné vysoké školy) ve věcech jejich iniciativy, odbornými komisemi akademického senátu a jinými jeho orgány, fakultami veřejné vysoké školy, a to včetně všech podkladových materiálů, které byly v souvislosti s nimi akademickému senátu veřejné vysoké školy předloženy spolu s nimi a splňují další podmínky podle mé žádosti o informace (viz písm. ba c) tohoto bodu), jako jsou důvodové zprávy k těmto dokumentům a jiné obdobné materiály, které slouží jako podklady pro jednání či rozhodování akademického senátu a které veřejná vysoká škola pro tento účel poskytla členům akademického senátu veřejné vysoké školy. Veřejná vysoká škola je povinna tyto materiály povinna uchovávat.
  2. Moje žádost se vztahuje pouze na případy, ve kterých jsou tyto materiály uchovávány v elektronické podobě a na první pohled je jasné, že není nutné mimořádně rozsáhlé vyhledávání (to neplatí, pokud může být požadovaná informace poskytnuta jako součást většího celku podle §4 odst. 4 InbfZ). Za těchto podmínek pak půjde zpravidla o data uložená např:
   1. v datovém úložiště veřejné vysoké školy, k němuž mají členové akademického senátu dálkový přístup prostřednictvím sítě Internet,
   2. v archivu konference elektronické pošty, kam jsou návrhy zasílány a odkud se členům akademického senátu přeposílají, který je uložen na serveru dostupném veřejné vysoké škole.
   3. v jiném archivu na elektronických zařízení veřejné vysoké školy jako jsou složky v souborových systémech na elektronických zařízeních, kam je ukládá předseda akademického senátu nebo jiná osoba pověřená informováním členů akademického senátu
   4. a každý další systém, ve kterém jsou požadované informace shromážděné v elektronické podobě tak, že jejich poskytnutí žadateli nevyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání a lze je snadno poskytnou obdobně jako u předchozích bodů
 4. Informace, které má povinný subjekt zveřejňovat ve výroční zprávě podle §18 odst. 1 InfZ, vztahující se k rokům 2010 a 2011
 5. základní osobní údaje podle §8b odst. 3 InfZ o platech, odměnách a jiných obdobných finančních plnění z veřejných prostředků v roce 2011 poskytnutých vedoucím představitelům vysoké školy (/rektor, prorektoři, kvestor, kancléř, vedoucí pracovníci rektorátu); výši plnění daného druhu uveďte prosím jednotlivě u každého z uvedených představitelů vysoké školy za každý měsíc roku 2011

Odpověď: předání požadovaných informací týkající se bodů 1 – 4 dne 26. 12. 2012, rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ( bod 5 žádosti) dne 26. 12. 2012

Žadatel podal proti odmítnutí žádosti odvolání dne 21. 1. 2013. Rozhodnutím rektora ze dne 14. 2. 2013 bylo odvolání zamítnuto


Žádost ze dne 15. 10. 2012

Předmět žádosti: V souvislosti s veřejnou zakázkou  na „výběr pojišťovacího makléře“ žádost o sdělení a předání:

 • sdělení členů hodnotící komise
 • sdělení bodového ohodnocení jednotlivých dílčích kritérií
 • sdělení, jakým způsobem komise dospěla k výslednému bodovému ohodnocení
 • zaslání kopie interních předpisů týkajících se veřejné zakázky malého rozsahu
 •  předložení Smlouvy o spolupráci s vybraným uchazečem

Odpověď: předání požadovaných dokumentů a informací dne 29. 10. 2012 mimo Smlouvy o spolupráci, která v té chvíli ještě nebyla podepsána

Žádost doručena: 18. 3. 2011

Předmět žádosti:   

 1. předpokládané množství elektřiny, které mělo být dodáno dle VZ  vedené pod ev. č. 60021538
 2. předložit kopii písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě §80 z.č. 137/2006 Sb. o VZ, vypracované k zadané VZ vedené pod evidenčním číslem (v uveřejňovacím subsystému) 60053065
 3. předložit kopii písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě §80 z.č. 137/2006 Sb. o VZ, vypracované k zadané VZ vedené pod evidenčním číslem (v uveřejňovacím subsystému) 60049149

Odpověď: doložení požadovaných informací  dne 2. 5. 2011

2010

Žádost doručena: 18. 1. 2010

Předmět žádosti :       

 • jakými listinami (uvést čj. ze dne …) Ministerstvo školství rozhodlo o převodu majetku státu na nestátní právnické osoby, a to na Pedagogickou fakultu v Ostravě a na Vysokou školu báňskou v Ostravě
 • v případě „jiného řešení“ převodu majetku státu na uvedené nestátní právnické osoby specifikovat tuto jinou formu převodu
 • jaký majetek státu nabyla (specifikovat formou nabytí) při svém zřízení nestátní právnická osoba Ostravská univerzita v Ostravě
 • pokud existuje „jiný“ právní názor (například, že nestátní či státní právnické osoby, zřízené dle výše uvedených zákonů, užívaly stálemajetek státu a teprve na veřejné vysoké školy nestátní právnické osoby zřízené dle zákona č. 111/1998 Sb. byl převeden majetek státu) žádám o jeho specifikaci. Dále pak žádám o specifikaci formy případného převodu majetku státu na veřejné vysoké šloy a to na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a na Ostravskou univerzitu v Ostravě.

Doplnění žádosti:

 1. Byly ke dni 30. 6. 1990 zrušeny bez likvidace, mimo jiné, státní rozpočtové organizace ČR – pedagogická fakulta v Ostrava ČR – Vysoká škola báňská v Ostravě, kterým příslušelo právo hospodaření k budovám a pozemkům ve vlastnictví ČR, které užívaly ke svoji činnosti?
 2. „Na místě“ předmětných státních rozpočtových organizací byly ke dni 1. 7. 1990 zřízeny nestátní právnické osoby Pedagogická fakulta v Ostravě a Vysoká škola báňská v Ostravě?
 3. Jak byl v této souvislosti řešen převod majetku státu (budov a pozemků) na „nově“ zřízené nestátní právnické osoby Pedagogickou fakultu v Ostravě a Vysokou školu báňskou v Ostravě?
 4. Jak jinak, než je výše uvedeno /viz body 1 až 3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy specifikuje ustanovení zákona č. 172/1990 Sb., když z textu jeho dopisu ze dne 8. 10. 2009 vyplývá, že ke zřízení „nestátních“ vysokých škola a k „ odstátnění“ dotčeného majetku došlo až na základě zákona č. 111/1998 Sb.? 

Odpověď: sdělení žadateli, že  nejsme osobou povinnou a zaslání informace, že věc byla vrácena   zpět MŠMT k rozhodnutí