Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akreditované laboratoře VŠB-TUO poskytují řadu expertních služeb v mnoha odvětvích. Špičkové přístrojové vybavení umožňuje precizní vizualizace, měření, řezání apod.

Laboratoře CNT a IET (Zkušební laboratoř č. 1166)

Chemická analýza vod pitných, povrchových, podzemních a odpadních, vodných výluhů, zemin, odpadů včetně emisí, imisí, pracovního ovzduší, sedimentů, kalů, paliv, olejů, stavebních a silikátových materiálů, lihovin, technického lihu a nemrznoucích směsí.

Kontakt: doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.

Pracoviště pro provoz a diagnostiku tepelně-energetických zařízení (Zkušební laboratoř č. 1588)

Jako jediné pracoviště v ČR je vybaveno speciální diagnostickou technikou pro měření teplot, tlaků a koncentrací plynné fáze v ohništích velkých kotlů, spalinových traktů a v hořákové oblasti.

Kontakt: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech

Pracoviště pro provoz a diagnostiku tepelně-energetických zařízení (Zkušební laboratoř č. 1588)

Jako jediné pracoviště v ČR je vybaveno speciální diagnostickou technikou pro měření teplot, tlaků a koncentrací plynné fáze v ohništích velkých kotlů, spalinových traktů a v hořákové oblasti.

Kontakt: doc. Dr. Ing. Bohumír Čech

Výzkumné energetické centrum (Zkušební laboratoř č. 1166.3)

Měření emisí včetně vzorkování, zkoušení tepelně-energetických zařízení, měření dalších tepelně-technických veličin, zkoušení bezpečného provozu, stanovování fyzikálně-chemických vlastností látek, analýza paliv, posuzování vlastností kotlů pro ústřední vytápění a zařízení pro vytápění vnitřních prostor. Dále je Autorizovaná osoba č. 260 k posuzování shody stavebních výrobků a Notifikovaná osoba č. 2078 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11.

Kontakt: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin (Zkušební laboratoř č. 1166.4)

Stanovení fyzikálně-mechanických a technologických vlastností hornin (kamene, kameniva); petrografické, mineralogické a chemické rozbory hornin, polykrystalických a amorfních materiálů ve všech formách skupenství včetně vzorkování.

Kontakt: doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.

Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin (Zkušební laboratoř č. 1166.4)

Stanovení fyzikálně-mechanických a technologických vlastností hornin (kamene, kameniva); petrografické, mineralogické a chemické rozbory hornin, polykrystalických a amorfních materiálů ve všech formách skupenství včetně vzorkování.

Kontakt: doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.

Zkušební laboratoř SIMD (Zkušební laboratoř č. 1691)

Základní a speciální zkoušky fyzikálních vlastností kovových materiálů.

Kontakt: Ing. Vratislav Mareš

Certifikační orgán Ústavu oceňování majetku (č. 3229)

Certifikace osob v oblasti oceňování nemovitých věcí.

Kontakt: Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.

Certifikační orgán Ústavu oceňování majetku (č. 3229)

Certifikace osob v oblasti oceňování nemovitých věcí.

Kontakt: Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.