Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti. Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni.Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům.

Vize

Jsme sebe-vědomá, průmyslem respektovaná univerzita, úspěšně rozvíjející individuální odborné i osobnostní předpoklady budoucích absolventů. Jsme unikátní živou laboratoří s profilovaným a mezinárodně uznávaným výzkumem řešícím budoucí výzvy společnosti v aktuálním čase. Každý na univerzitě přispívá k budoucím úspěchům jedinců, univerzity i společnosti.

Naše mise

Jsme součástí systému vysokých škol jako nejvyššího stupně vzdělávací soustavy ČR. Předáváme znalosti, rozvíjíme dovednosti a vytváříme prostor vedoucí k profesnímu růstu jednotlivců a rozvoji společnosti v oblasti technicko-ekonomického zaměření. Spolupracujeme s vládními organizacemi, samosprávou, tuzemskými i zahraničními vysokými školami, vědeckými institucemi, organizacemi a jednotlivci.
Naším základním úkolem je:

Hodnoty

Jsme živou laboratoří, kde získané poznatky rozvíjíme a podrobujeme zkoumání pro použití v praxi. Kvalita je pro nás nejen cílem, ale i způsobem, jakým pracujeme. Naši univerzitu spojuje v jedinečný organismus týmová spolupráce a sounáležitost založená na vzájemném respektu a otevřenosti. Jsme pro studenty i zaměstnance spolehlivým partnerem a vytváříme stabilní a bezpečné prostředí pro rozvoj osobností, ve kterém vznikají inovativní myšlenky a nápady. Chceme být vzorem zodpovědného chování a pozitivně tak ovlivňovat svět kolem nás.

Moderní areál, který stále inovujeme

Neustále modernizujeme areál, abychom vytvořili prvotřídní studijní prostředí pro naše studenty. Nabízíme špičkově vybavené laboratoře, pavilony a učebny.

Etický kodex

VŠB – Technická univerzita Ostrava jakožto nositelka evropské kultury a vzdělanosti se etickým kodexem hlásí k morálním hodnotám vyplývajícím z evropského kulturního prostředí a usiluje tímto o vysoký standard etického jednání nad rámec obligatorních právních norem.

"Nechejte se pohltit studiem techniky v Ostravě a prožijte studentský život v jednom z nej kampusů ve střední Evropě."