VŠB – Technická univerzita Ostrava se kromě fakult člení na vysokoškolské ústavy, celoškolské katedry a další pracoviště.