Katedra tělesné výchovy a sportu

main-banner main-banner main-banner main-banner main-banner
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS) je celoškolskou katedrou, která zajišťuje výuku tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu, řídí a organizuje pohybové aktivity studentů v jejich volném čase, spolupracuje a zajišťuje vrcholovou a výkonnostní činnost Vysokoškolského sportovního klubu univerzity a organizuje zimní a letní výcvikové kurzy studentů.Katedra se rovněž podílí na výuce tělovýchovných předmětů studijního oboru "Sportovní management" a vede speciální tělesnou výchovu na Fakultě bezpečnostního inženýrství.

© 2016 VŠB-TU Ostrava