Katedra tělesné výchovy a sportu

main-banner main-banner main-banner main-banner main-banner
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTVS) je celoškolskou katedrou, která zajišťuje výuku tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu, řídí a organizuje pohybové aktivity studentů v jejich volném čase, spolupracuje a zajišťuje vrcholovou a výkonnostní činnost Vysokoškolského sportovního klubu univerzity a organizuje zimní a letní výcvikové kurzy studentů.Katedra se rovněž podílí na výuce tělovýchovných předmětů studijní specializace "Sportovní management" na Ekonomické fakultě.

© 2019 VŠB-TU Ostrava