Sídlo KTVS je na sportovní hale VŠB-TUO na adrese: studentská 6175/5, Ostrava-Poruba.

hala4