Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dlouhodobým cílem a hlavním úkolem Institutu tělesné výchovy a sportu (ITVS) Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava je zajišťovat výuku povinné a nepovinné tělesné výchovy (TV) pro všechny fakulty VŠB-TUO. ITVS zároveň podporuje sportovní aktivity studentů ve Vysokoškolském sportovním klubu VŠB-TUO.

ITVS VŠB-TUO zajišťuje výuku všeobecné tělesné výchovy formou cvičení pro všechny fakulty VŠB-TUO. V 1. ročnících bakalářských studijních programů všech fakult je tělesná výchova (TV) povinným předmětem, ve vyšších ročnících bakalářských a magisterských studijních programů všech fakult je TV povinně volitelným předmětem. Pro studenty osvobozené od TV ze zdravotních důvodů vede výuku zdravotní tělesné výchovy pro studenty se zdravotním oslabením.

Studenti si v rámci všeobecné tělesné výchovy mohou vybrat z mnoha sportovních odvětví: badminton, basketbal, body and mind, florbal, fotbal, funkční trénink, futsal, horolezectví na umělé stěně, jóga, kondiční kickbox, kondiční atletika, kondiční kulturistika, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova a základy bojových sportů.

Ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TUO se ITVS podílí na odborné výuce studentů specializace Sportovní management dle studijního plánu specializace, včetně vedení a oponování bakalářských prací.

Ve spolupráci s Vysokoškolským sportovním klubem VŠB-TUO podporuje institut pravidelnou sportovní činnost studentů VŠB-TUO, pracovníci ITVS působí jako trenéři jednotlivých sportovních oddílů nebo jako členové jeho voleného výboru.