Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka všeobecné tělesné výchovy

ITVS VŠB-TUO zajišťuje výuku všeobecné tělesné výchovy formou cvičení pro všechny fakulty VŠB-TUO. V prvním ročníku bakalářských studijních programů všech fakult je tělesná výchova povinným předmětem (TVA, TVB). Ve vyšších ročnících bakalářských a magisterských studijních programů je TV v nabídce volitelných předmětů.

Student si na začátku semestru volí konkrétní hodinu sportu nebo pohybové aktivity, v návaznosti na svůj rozvrh ostatních předmětů. Tyto aktivity jsou v nabídce pro všechny fakulty a studijní skupiny stejné.

Studenti si vybírají z mnoha sportovních odvětví: badminton, basketbal, základy bojových umění, florbal, fotbal, funkční trénink, futsal, horolezectví na umělé stěně, jóga, kondiční kulturistika, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, atletika se zaměřením pro požární sport a další. V zimním semestru 2023/24 bude nově zařazen bouldering a běžecký trénink.

Student má možnost získat zápočet za předmět TV také absolvováním Výcvikového kurzu. Seznam kurzů bude uveden v Edisonu mezi seznamem všech nabízených sportů pro daný semestr, student se zapíše stejně jako na jiný sport z nabídky. Nechodí pak na pravidelné hodiny tělesné výchovy v průběhu semestru, ale absolvuje kurz.

Studenti, kteří jsou vrcholoví sportovci v nejvyšší soutěži v ČR nebo reprezentují VŠB-TUO, si mohou zvolit v nabídce tělesné výchovy „Reprezentace VŠB-TUO (vrcholoví sportovci)“. S nimi budeme řešit splnění zápočtových požadavků individuálně na základě předložení tréninkového plánu.

Studenti, kteří mají zdravotní oslabení, mají možnost navštěvovat „Zdravotní tělesnou výchovu“ (není nutné lékařské potvrzení). Nebo si zapsat „Osvobození z tělesné výchovy“. V tomto případě je nutné doložit lékařské potvrzení. Formulář bude studentům zaslán po přihlášení na tento předmět. Těmto studentům je zadán distanční úkol pro splnění předmětu.

Student, který má zapsaný v OSP volitelný předmět Výcvikový kurz, provede přihlášení na kurz přes e-mail vedoucího konkrétního kurzu.

Výuka TV probíhá na různých sportovištích. Je nutné si zkontrolovat umístění sportoviště u vybrané aktivity a počítat s případným časem na přesun. Aktivity v tělocvičně Hladnov jsou výhodné pro studenty EKF, kteří budou kombinovat s výukou v centru Ostravy. V nabídce jsou také aktivity v budově FBI ve Výškovicích.

Zápočtové požadavky budou studentům sděleny v první hodině TV.

Zápis do tělesné výchovy probíhá přes informační systém Edison.

Každý student má pouze 1 volbu sportu v rámci zapsaného předmětu.

Harmonogram – zimní semestr 2023/2024

Zveřejnění náhledu rozvrhu pro studenty

11. 9. 2023

Začátek zápisu do povinné TV

18. 9. 2023 8:00:00

Začátek zápisu do nepovinné TV

20. 9. 2023 12:00:00

Konec všech zápisů do TV

6. 10. 2023 20:00:00

Začátek výuky TV

25. 9. 2023

Počet týdnů výuky

12

Maximální počet voleb

1

 

Zápis do tělesné výchovy probíhá přes informační systém Edison.