Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka všeobecné tělesné výchovy

ITVS VŠB-TUO zajišťuje výuku všeobecné tělesné výchovy formou cvičení pro všechny fakulty VŠB-TUO. V prvním ročníku bakalářských studijních programů všech fakult je tělesná výchova povinným předmětem (TVA, TVB). Ve vyšších ročnících bakalářských a magisterských studijních programů je TV v nabídce volitelných předmětů.

Studenti si vybírají z mnoha sportovních odvětví: badminton, basketbal, základy bojových umění, florbal, fotbal, frisbee, funkční trénink, futsal, horolezectví na umělé stěně, jóga, kondiční kulturistika, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, atletika se zaměřením pro požární sport a další. V nabídce jsou také zimní a letní kurzy. Jejich absolvováním si student může splnit zápočet z povinné nebo volitelné TV.

Student má možnost zvolit si nejen mu vyhovující sport, ale i den v týdnu a vyučovací hodinu nebo absolvování některého z nabízených kurzů.

Pro studenty se zdravotním oslabením ITVS VŠB-TUO nabízí zdravotní tělesnou výchovu.

Studenti, kteří žádají o osvobození z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů, musí doložit lékařské potvrzení.

Studenti, kteří jsou vrcholoví sportovci v nejvyšší soutěži v ČR nebo reprezentují VŠB-TUO, si mohou zvolit v nabídce „Reprezentace VŠB-TUO (vrcholoví sportovci)“.

Výuka tělesné výchovy probíhá v různých sportovních objektech. Zkontrolujte si před první hodinou adresu objektu, ve kterém se vámi zvolená výuka koná.

Harmonogram – letní semestr 2022/2023

Zveřejnění náhledu rozvrhu pro studenty

20. 2. 2023

Začátek zápisu do povinné TV

27. 2. 2023 8:00:00

Začátek zápisu do nepovinné TV

1. 3. 2023 12:00:00

Konec všech zápisů do TV

17. 3. 2023 20:00:00

Začátek výuky TV

6. 3. 2023

Počet týdnů výuky

10

Maximální počet voleb

1

 

Zápis do tělesné výchovy probíhá přes informační systém Edison.