Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zajišťovaná výuka

Výuka všeobecné tělesné výchovy na fakultách

ITVS VŠB-TUO zajišťuje výuku všeobecné tělesné výchovy formou cvičení na všech fakultách VŠB-TUO. V prvním ročníku bakalářských studijních programů všech fakult je tělesná výchova (TV) povinným předmětem, ve všech vyšších ročnících bakalářských a magisterských studijních programů všech fakult je TV povinně volitelným předmětem. Pro studenty osvobozené od TV ze zdravotních důvodů zajišťuje ITVS přednášky z oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu a vede výuku zdravotní tělesné výchovy pro studenty se zdravotním oslabením.

Studenti si vybírají z mnoha sportovních odvětví: badminton, basketbal, bojová umění, cvičení s hudbou, florbal, fotbal, frisbee, futsal, horolezectví na umělé stěně, jóga, kondiční kulturistika, plavání, požární sport, stolní tenis, tenis, veslování, volejbal, zdravotní tělesná výchova nebo přednášky pro osvobozené z TV ze zdravotních důvodů. Student má možnost zvolit si nejen mu vyhovující sport, ale i den v týdnu a vyučovací hodinu.