Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TUO se ITVS podílí na odborné výuce studentů bakalářského studijního programu Ekonomika podniku a management, specializace Sportovní management dle studijního plánu specializace, včetně vedení a oponování bakalářských prací. Jednotliví pedagogové ITVS zajišťují výuku nebo jsou garanty následujících předmětů specializace: Sportovní management a marketing, Výběrový sport A až D, Sportovní trénink, Profesní etika a etika sportu, Sociologie a filozofie tělesné kultury.