Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

VICTORIA je nejen centrem sportovní přípravy reprezentantů ČR s moderním přístupem k tréninku, sportovcům, trenérům i realizačním týmům, ale i odborně servisním pracovištěm MŠMT pro oblast sportu a tělovýchovy.

Vytváří takové podmínky na veřejných vysokých školách, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. Při výběru studentů do projektu je zohledňována sportovní výkonnost i studijní výsledky. 

VICTORIA VSCUNIS

FACEBOOK

INSTAGRAM

V případě zájmu o zařazení do výběru kontaktujte koordinátora projektu.

logo_victoria_unis_pozitiv

Koordinátor za VŠB-TUO:

PhDr. Roman Vala , Ph.D.

roman.vala@vsb.cz

Podpora studentů VŠB-TUO s mimořádnou sportovní výkonností

Podporovat vrcholové sportovce-vysokoškolské studenty bylo vždy cílem VŠB-TUO na úrovni rektorátu i všech sedmi fakult.

Projekt „Podpora studentů VŠB-TUO s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2024“ je zaměřen na podporu a vytvoření podmínek pro studium sportovců na vrcholové úrovni, usnadnění organizační části jejich vysokoškolského studia a metodická podpora při jejich sportovní činnosti. VŠB-TUO podporuje sportování a tělesnou aktivitu studentů, a zvláště se věnuje studentům, kteří sportují na vrcholové úrovni a reprezentují univerzitu a Českou republiku v soutěžích na národní i mezinárodní úrovni.

Z mnoha různých šetření a průzkumů vyplývá, že příklad úspěšného sportovce-studenta velice kladně působí na jeho okolí a ostatní studenty následně přivede ke sportování a zdravému životnímu stylu. Studenti – sportovci na vrcholové úrovni představují velmi specifickou skupinu studentů, kterým je potřeba věnovat zvláštní péči a podporu. V rámci projektu plánujeme dále podpořit tyto talentované studenty – vrcholové sportovce individuálním přístupem k jejich studiu a pomoci jim tak skloubit časově náročné aktivity, kterými jsou jejich vysokoškolské studium a sport na vrcholové úrovni.

Sportovci VŠB-TUO zařazení do programu UNIS.