Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

POJEĎTE S NÁMI NA SPORTOVNÍ KURZ! PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KURZY JE PRODLOUŽENO!

ZÁJEMCI O KURZ KONTAKTUJÍ VEDOUCÍHO KURZU E-MAILEM!

Nabídka letních výcvikových kurzů je určena pro studenty VŠB-TUO. Studenti musejí mít ve svém osobním studijním plánu zapsán předmět Tělesná výchova B nebo Letní výcvikový kurz!