Katedra jazyků

main-banner-1 main-banner-2

Otestuj si svou úroveň angličtiny
Ověření úrovně znalosti angličtiny podle
Společného evropského referenčního rámce...

Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava
Pro vzdělávání akademických a ostatních pracovníků
vysoké školy v anglickém jazyce...

Přijímání přihlášek do kurzů zimního semestru bylo zahájeno.
Kurzy se budou otevírat v týdnu od 25.9.2017.
 


© 2017 VŠB-TU Ostrava