Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vítejte na stránkách Katedry jazyků

Katedra zajišťuje výuku šesti jazyků pro studenty 7 fakult a univerzitních studijních programů - bakalářských, magisterských a doktorských - ve všech formách studia (prezenčním, kombinovaném, i v celoživotním vzdělávání).

Katedra jazyků

rozvíjí jazykové a řečové kompetence v jazycích anglickém, německém, ruském, francouzském, španělském a českém (pro cizince) v souladu s požadavky „Společného evropského referenčního rámce“ s důrazem na odborný jazyk.

Pro výuku jazyků

využíváme studijní materiály renomovaných světových nakladatelství, jako např. Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson and Longman, Fraus. K dispozici jsou rovněž skripta, slovníky a odborné texty se cvičeními, která zpracovali vyučující katedry.

Svou výukou jazyků

přispíváme k integračním požadavkům Evropské unie, a to rozvojem plurilingválního a plurikulturního myšlení studentů.

Kromě výuky v rámci studia na VŠB-TUO

pořádáme každoročně jazykové kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Obsah i tempo výuky jsou lektorem aktuálně přizpůsobeny tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám a nárokům účastníků kurzu.