Katedra jazyků

main-banner-1 main-banner-2

Otestuj si svou úroveň angličtiny
Ověření úrovně znalosti angličtiny podle
Společného evropského referenčního rámce...

Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava
Pro vzdělávání akademických a ostatních pracovníků
vysoké školy v anglickém jazyce...

Přihlašování do kurzů letního semestru bylo ukončeno.
Kurzy budou nabízeny opět v zimním semestru 2018/19

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava