Katedra jazyků

main-banner-1 main-banner-2

Otestuj si svou úroveň angličtiny
Ověření úrovně znalosti angličtiny podle
Společného evropského referenčního rámce...

Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava
Pro vzdělávání akademických a ostatních pracovníků
vysoké školy v anglickém jazyce...

Přihlášky do kurzů letního semestru.
Přihlašování bude zahájeno od 1.02.2018.
Kurzy začnou v týdnu od 19.2.2018.

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava