Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Doktorská zkouška
  • Examinátoři
  • Doporučená literatura

Vážení uchazeči,

v rámci všech studijních programů doktorského studia je doktorand povinen v průběhu svého studia složit doktorskou zkoušku z cizího jazyka, který si zvolí během svého studia.

Všichni doktorandi mají možnost individuální konzultace se svým examinátorem za účelem volby vhodné odborné literatury a detailů týkajících se samotné doktorské zkoušky. Studenti musí při vykonávání zkoušky dosáhnout úrovně B2 – C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Doktorandi své dotazy můžou volat nebo adresovat:

Mgr. Andrea Wlochová, Ph.D. Mgr. Radka Juříčková, Ph.D. Hana Jochcová
vedoucí institutu vedouci doktorského studia sekretariát institutu
email:  email:  email: 
tel.: + 420 597 321 706 tel.: + 420 597 321 714 tel.: + 420 597 321 707