Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Doktorská zkouška
  • Doporučená struktura rešerše
  • Examinátoři
  • Doporučená literatura
  • Výuka Academic Skills

V rámci všech studijních programů doktorského studia je doktorand povinen v průběhu svého studia složit doktorskou zkoušku z cizího jazyka, který si zvolí během svého studia.

Všichni doktorandi mají možnost individuální konzultace se svým examinátorem za účelem přípravy k samotné doktorské zkoušce. Studenti musí při vykonávání zkoušky dosáhnout úrovně B2 – C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Všichni studenti mají možnost navštěvovat kurzy anglického jazyka pro akademické a vědecké účely, které nabízí Institut jazyků VŠB-TUO (viz záložka Výuka Academic Skills).

Doktorandi své dotazy můžou volat nebo adresovat na:

Mgr. Andrea Wlochová, Ph.D. Mgr. Radka Juříčková, Ph.D. Hana Jochcová
vedoucí institutu vedouci doktorského studia sekretariát institutu
email:  email:  email: 
tel.: + 420 597 321 706 tel.: + 420 597 321 714 tel.: + 420 597 321 707