Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vítejte na stránkách Institutu jazyků

Institut zajišťuje výuku šesti jazyků pro studenty 7 fakult a univerzitních studijních programů - bakalářských, magisterských a doktorských - ve všech formách studia (prezenčním, kombinovaném, i v celoživotním vzdělávání).

Nabídka jazyků

Institut jazyků rozvíjí jazykové a řečové kompetence v jazycích anglickém, německém, ruském, francouzském, španělském a českém (pro cizince) v souladu s požadavky „Společného evropského referenčního rámce“ s důrazem na odborný jazyk. 

General to Professional English

Kurzy pro celou akademickou obec

V rámci projektu OPVVV - Technika pro budoucnost probíhá na všech fakultách výuka angličtiny zdarma se zaměřením na přechod z obecné angličtiny k profesnímu zaměření a aplikaci do akademického prostředí.

Rozšířená nabídka kurzů

Každoročně také pořádáme ve všech nabízených jazycích kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. (Aktuálně AJ, NJ, ŠpJ, RJ, FrJ, ČJ pro cizince). Obsah i tempo výuky v těchto kurzech jsou lektorem aktuálně přizpůsobeny tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám a nárokům účastníků.

Metodika výuky

Pro výuku využíváme studijní materiály renomovaných světových nakladatelství, jako např. Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson and Longman, Fraus. K dispozici jsou rovněž skripta, slovníky a odborné texty se cvičeními, která zpracovali vyučující našeho institutu.

Strategie rozvoje 

Svou činností přispíváme k integračním požadavkům Evropské unie, a to rozvojem plurilingválního a plurikulturního myšlení studentů. Snažíme se podporovat strategický rozvoj univerzity směrem k internacionalizaci akademického prostředí.

.