Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Telekolaborace - EVOLVE

Německá sekce Institutu jazyků VŠB-TUO se společně s partnerskou univerzitou Alpes v Grenoblu zapojila do intenzivní spolupráce v rámci mezinárodního prestižního projektu EVOLVE (Evidence-Validated Online Learning through Virtual Exchange). Telekolaborace/ Virtual Exchange je založena na online komunikaci skupin studentů z různých kulturních kontextů a geografických lokací, v tomto případě ČR (studenti EkF) a Francie (studenti různých oborů). Cílem bylo vytvořit určitý produkt (virtuální) a posilovat tak kompetence komunikační (jazykové), interkulturní a digitální. Jazykem telekolaborace byla němčina na úrovni B1, virtuální výměna probíhala v rámci platformy moodle s použitím nástrojů, jako je zoom, big blue button, padlet či flipgrid.

Trvání: LS 2018/19, ZS 2019/20

Odkaz na projekt:  https://evolve-erasmus.eu/collaboration/lets-go-study-in-germany/

Řešitel:

PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.