Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Institut zajišťuje výuku sedmi jazyků pro studenty sedmi fakult dle studijních programů bakalářských, magisterských a doktorských ve všech formách studia (prezenční, kombinované, i v celoživotním vzdělávání).

Rozvíjí jazykové a řečové kompetence v jazycích anglickém, německém, ruském, francouzském, španělském, čínském a českém (pro cizince) v souladu s požadavky „Společného evropského referenčního rámce“ s důrazem na odborný jazyk.

Pro studenty všech doktorských programů zajišťuje podporu publikační, akademické i vědecké činnosti formou výuky všech akademických dovedností po celou dobu jejich studia.

K integračním požadavkům Evropské unie přispívá institut rozvojem multilingválního a multikulturního myšlení studentů a strategicky podporuje rozvoj univerzity směrem k internacionalizaci akademického prostředí.

achievement-3408115_1920.jpg