Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Institut jazyků pořádá pro studenty a zaměstnance každoročně i placené jazykové kurzy angličtiny a němčiny.  Nově zařazujeme kurz japonštiny a korejštiny. V případě zájmu můžeme rovněž nabídnout kurzy ruštiny, španělštiny a francouzštiny. Výuka v našich jazykových kurzech probíhá po dobu 3 měsíců 2 hodiny týdně v rozsahu 24 vyučovacích hodin. Kurzy jsou vedeny kvalifikovanými českými lektory. Jejich výhodou je práce v malých skupinkách (10 - 12 účastníků), čímž je mimo jiné zajištěna maximální kvalita a intenzita výuky. Obsah i tempo výuky jsou lektorem aktuálně přizpůsobeny tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám a nárokům účastníků kurzu.

Kurzy jsou zpoplatněny částkou 2.100,- Kč. Platbu je nutno provést bankovním převodem na účet číslo 127089559 / 0300 pod variabilním symbolem daného kurzu, který je uveden v tabulce níže. Pokud některým zaměstnancům VŠB-TUO hradí kurz univerzita, obraťte se, prosím, na sekretářku Institutu jazyků, která Vám vysvětlí, jak při platbě postupovat.

Pro přihlášení do kurzu použijte online formulář níže. Kontaktní osobou je Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D., email: libuse.halfarova@vsb.cz.  Vaše přihláška se stává závaznou po zaplacení kurzovného, a to nejpozději týden před zahájením kurzu. 

Minimální počet pro otevření kurzu je 10 studentů. Počet přihlášených osob si můžete zkontrolovat zakliknutím položky "zobrazit přihlášené osoby".

Kurzy budou zahájeny ve 2. týdnu semestru za předpokladu, že budou naplněny, tedy že minimálně 10 uchazečů zaplatí výše uvedené kurzovné v daném termínu. Výuka začne v termínu uvedeném u příslušného kurzu v tabulce níže. 

Přehled kurzů

Kurz

  Variabilní symbol  Začátek kurzu  Den / Hodina
Učebna
Angličtina I               AN 7121901  27.2.2024 úterý 14:15 – 15:45
Anglická konverzace  AN 7122302 26.2.2024 pondělí 16:00 – 17:30
Němčina I                 DE 7122304 1.3.2024 pátek 12:30 – 14:00
Korejština I republic-of-korea-1123541_640 7122311 27.2.2024 úterý 14:15 – 15:45
Japonština japan-32177_640 7122310 27.2.2024 úterý 16:00 – 17:30

Přihlášení

Přihlašování do kurzů bylo zahájeno. Přihlásit se můžete pomocí formuláře.

Přihlásit

Minimální počet pro otevření kurzu je 10 studentů. Další možností je otevření kurzu pro menší počet studentů a navýšení ceny.

Zobrazit přihlášené osoby