Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Institut jazyků pořádá pro studenty a zaměstnance každoročně i placené jazykové kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a francouzštiny.  Výuka v našich jazykových kurzech probíhá po dobu 3 měsíců 2 hodiny týdně v rozsahu 24 vyučovacích hodin. Kurzy jsou vedeny kvalifikovanými českými lektory. Jejich výhodou je práce v malých skupinkách (10 - 12 účastníků), čímž je mimo jiné zajištěna maximální kvalita a intenzita výuky. Obsah i tempo výuky jsou lektorem aktuálně přizpůsobeny tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám a nárokům účastníků kurzu.

Kurzy jsou zpoplatněny částkou 2.100,- Kč. Platbu je nutno provést bankovním převodem na účet číslo 127089559 / 0300 pod variabilním symbolem daného kurzu, který je uveden v tabulce níže. Pokud některým zaměstnancům VŠB-TUO hradí kurz univerzita, obraťte se, prosím, na sekretářku Institutu jazyků, která Vám vysvětlí, jak při platbě postupovat.

Pro přihlášení do kurzu použijte online formulář níže. Kontaktní osobou je Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D., email: libuse.halfarova@vsb.cz.  Vaše přihláška se stává závaznou po zaplacení kurzovného, a to nejpozději týden před zahájením kurzu. 

Minimální počet pro otevření kurzu je 10 studentů. Počet přihlášených osob si můžete zkontrolovat zakliknutím položky "zobrazit přihlášené osoby".

Kurzy budou zahájeny ve 2. týdnu semestru za předpokladu, že budou naplněny, tedy že minimálně 10 uchazečů zaplatí výše uvedené kurzovné v daném termínu. Výuka začne v termínu uvedeném u příslušného kurzu v tabulce níže. 

Přehled kurzů

Kurz

  Variabilní symbol  Začátek kurzu  Den / Hodina
Učebna
Angličtina I               AN 7121901 10.10.2023  úterý 14:15 – 15:45
Angličtina II              AN 7122301 27.9.2023. středa 12:30 – 14:00 *
Anglická konverzace  AN 7122302 25.9.2023 pondělí 16:00 – 17:30 *
Němčina I                 DE 7122304 29.9.2023 pátek 12:30 – 14:00 POR JC132
Němčina II                DE 7122305 27.9.2023 středa 16:00 – 17:30 *
Ruština I      RU 7122308 5.10.2023  čtvrtek 12:30 – 14:00 *
Francouzština           FR 7122309 25.9.2023 pondělí 19:00 – 20:30 *
Španělština I              SP 7122306 25.9.2023 pondělí 17:30 – 19:00 *

* Tyto kurzy nebudou otevřeny z důvodu nedostatečného počtu zájemců.

Přihlášení

Přihlašování do kurzů zimního semestru bylo zahájeno. Přihlásit se můžete pomocí formuláře.

Přihlásit

Minimální počet pro otevření kurzu je 10 studentů. Další možností je otevření kurzu pro menší počet studentů a navýšení ceny.

Zobrazit přihlášené osoby