Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kombinované studium je jednou z forem studia na VŠB-TUO. Institut jazyků zajišťuje výuku (konzultace) na všech 7 fakultách. Na technických fakultách je výuka čtyřsemestrální, na ekonomické fakultě dvousemestrální, ale posluchači studují 2 jazyky. Každý semestr je zakončen zápočtem, na závěr studia skládají posluchači zkoušku. 

Výsledná známka je tvořena součtem bodových výsledků, které student získává za:  

 • jednotlivé zápočtové testy (I-II. (EkF) / I.-IV. semestr (technické fakulty))
 • zkouškový test (II. semestr (EkF), IV. semestr (technické fakulty))
 • ústní zkoušku ((II. semestr (EkF), IV. semestr (technické fakulty))

Výuka se zpravidla realizuje kombinovanou formou. Posluchačům je k dispozici počítačová učebna PC pavilon (Koleje D), kde si mohou samostudiem zopakovat a zdokonalit znalosti cizího jazyka na různých úrovních.

Může Vás také zajímat: Plán studia | Vyučující v kombinovaném studiu

Pro studenty kombinovaného studia, kteří si vybrali v rámci svého oboru studium jazyka anglického či německého, platí následující podmínky:

 • studenti si zvolí jazyk, který studovali na střední škole: platí pro FAST, FS, HGF, FMT a USP; studenti FBI a FEI si volí povinně jazyk anglický 
 • student se zúčastní úvodního setkání (dle rozvrhu), na kterém bude informován o průběhu studia vybraného jazyka. 
 • anglický jazyk na technických fakultách lze studovat od ZS 2022/23 dle učebnice: Harding, K.,  Lane, A.: International Express Intermediate, Student´s book with pocketbook and DVD-ROM.3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014
 • anglický jazyk na EKF lze studovat od ZS 2022/23 dle učebnice: MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. Third Edition. Cambridge University Press 2017
 • německý jazyk lze studovat podle učebnice
  Drmlová, D., Homolková, B., Kettnerová, D., Tesařová, L.: Německy s úsměvem nově. Fraus, Plzeň 2003
 • ruský jazyk lze studovat podle učebnice
  Neklová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky. Praha: LEDA 2002, 2007, 2009. ISBN 80-7335-112-9
 • všechny zápočty a zkoušky probíhají na půdě VŠB - TU Ostrava v termínech stanovených vyučujícími.