Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vážení uchazeči,

kombinované studium je jednou z forem studia na VŠB-TUO. Institut jazyků zajišťuje výuku (konzultace) na všech 7 fakultách. Na technických fakultách je výuka čtyřsemestrální, na ekonomické fakultě dvousemestrální, ale posluchači studují 2 jazyky. Každý semestr je zakončen zápočtem, na závěr studia skládají posluchači zkoušku. Výuka se zpravidla realizuje kombinovanou formou. Posluchačům je k dispozici počítačová učebna PC pavilon (Koleje D), kde si mohou samostudiem zopakovat 
a zdokonalit znalosti cizího jazyka na různých úrovních.

Může Vás také zajímat: Plán studia | Vyučující v kombinovaném studiu

Pro studenty kombinovaného studia, kteří si vybrali v rámci svého oboru studium jazyka anglického či německého, platí následující podmínky:

 • studenti si zvolí jazyk, který studovali na střední škole: platí pro FAST, FS, HGF, FMT a USP; studenti FBI a FEI si volí povinně jazyk anglický 
 • student se zúčastní úvodního setkání (dle rozvrhu), na kterém bude informován o průběhu studia vybraného jazyka. 
  V případě zájmu lze vykonat předtermín již na úvodním tutoriálu (podmínkou je vlastní Notebook s připojením do sítě VŠB, viz. manuál).
 • anglický jazyk lze studovat jak podle elektronicky zpracovaných materiálů v elektronické knihovně. Složka Archiv, Heslo: practice (podsložka Angličtina pro KS), tak pomocí učebnice: Kollmannová, L: Angličtina nejen pro samouky inovace (+klíč a audiokazeta), LEDA 2005
 • německý jazyk lze studovat podle učebnice
  Drmlová, D., Homolková, B., Kettnerová, D., Tesařová, L.: Německy s úsměvem nově. Fraus, Plzeň 2003
 • ruský jazyk lze studovat podle učebnice
  Neklová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva-Lešková, A.: Ruština nejen pro samouky. Praha: LEDA 2002, 2007, 2009. ISBN 80-7335-112-9
 • všechny zápočty a zkoušky probíhají na půdě VŠB - TU Ostrava v termínech stanovených vyučujícími.