Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Osnovy

Jazyk anglický | mírně pokročilí

Výuka jazyků je čtyřsemestrální, začíná v zimním semestru 1. ročníku studia. Student povinně studuje jazyk anglický na mírně pokročilé úrovni jazyka.

V kombinovaném studiu je výuka označena  jako Jazyk anglický b/I, II, III, IV při kreditovém hodnocení v obou případech 2-2-2-2 (zkouška je podmíněna zápočty za všechny 4 semestry).

Zápočty získá student na základě písemného, event. ústního ověření požadovaných znalostí. K získání zápočtu má student maximálně 2 termíny. Pokud nezíská zápočty v těchto termínech, musí požádat vedoucí Institutu jazyků o povolení dalšího termínu.

Pro zkoušku platí: 1 řádný termín a 2 opravné termíny. Pokud student nevyhoví ani u druhé opravné zkoušky, musí opakovat předmět. Po zvládnutí učiva předepsaného ke zkoušce má student možnost po domluvě s vyučujícím složit zkoušku kdykoliv v průběhu povinné výuky. Výuka je vedena kombinovanou formou, využívají se metodicky zpracované učební materiály a studentům jsou k dispozici konzultační hodiny.

V případě potřeby konzultace zadané učební látky má student právo navštívit svého pedagoga v jeho konzultačních hodinách, které jsou zveřejněny na stránkách Institutu jazyků.