Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jazykové weby

Evropské vzdělávací programy: NEAP - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Styky se zahraničím: DZS - Dům zahraničních služeb.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Portál jazyků | EuroPass

Internetová jazyková příručka: Ústavu pro jazyk český ČAV

Goethe-Institut Praha: Goethe Institut

Materiály k samostudiu: On-line vysílání

Německé jazykové příručky: Duden | Canoo

Mezinárodně uznávané zkoušky a certifikáty: Euroskop

Knihovna města Ostravy: Britské centrum

E-learnigový kurz (angličtina, němčina)

Tento e-learningový kurz vznikl v rámci rozvojového projektu 19/29 a je určen všem zájemcům, kteří si chtějí ověřit, procvičit 
a zlepšit své znalosti angličtiny či němčiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vytvořené učební materiály zahrnující témata všeobecná i odborná představují doplnění frontální formy výuky a přinášejí progresivní metody ve formě podcastů (formát MP3, nahráno rodilými mluvčími) a následné didaktizace textů všech tematických jednotek ve formě e-learningových cvičení.

Všechny texty nahrávek jsou opatřeny přepisem a lexikálním doprovodem tak, aby bylo umožněno dokonalé porozumění danému tématu. E-learningová didaktizace jednotlivých témat zahrnuje okamžitou zpětnou vazbu – kontrolu zpracovaných úkolů. S učebními materiály lze pracovat ZDE , podcasting NJ, podcasting AJ.