Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

MATYÁŠKOVÁ, Gabriela. SROVNÁVACÍ GRAMATICKÁ ANALÝZA SOUČASNÉHO RUSKÉHO A ČESKÉHO VĚDECKÉHO STYLU (NA MATERIÁLU Z OBLASTI GEOLOGIE). ACC Journal. Technická univerzita v Liberci, 2023, XXIX(3), s. 77-81. ISSN 1803-9782. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Karolina SLAMOVÁ, Barbora ŠVÉDOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ a Pavel KANTOR. Municipal sludges as sources of energy or nutrients – What is the best?. Energy. Elsevier, 2023, 275(15.6. 2023), s. 127469. ISSN 0360-5442. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Marek KUCBEL, Christoph PFEIFER, Dagmar JUCHELKOVÁ, Jitka HRBEK, Michal ŠAFÁŘ, Karolina SLAMOVÁ, Barbora ŠVÉDOVÁ a Pavel KANTOR. Incidence and spread of additives from co-combustion of plastic waste in domestic boilers in indoor and outdoor environments around the family house. Energy. Elsevier, 2023, s. 129357. ISSN 0360-5442. [Detail]
BUČKOVÁ, Michaela, Bohuslav HALFAR a Libuše HALFAROVÁ. Linguistic and Legal Comprehensibility of the Text. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2022, 25(1), s. 17-27. ISSN 1212-3951. [Detail]
MOHYLA, Petr, Jiří HAJNYŠ, Lucie GEMBALOVÁ, Andrea ZAPLETALOVÁ a Pavel KRPEC. Influence of Heat Treatment of Steel AISI316L Produced by the Selective Laser Melting Method on the Properties of Welded Joint. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(5), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Marek KUCBEL a Karolina SLAMOVÁ. The origin of potential precursors of secondary organic aerosols during combustion of biochar and softwood in residential heating. Process safety and environmental protection. San Diego: Elsevier, 2022, 161(2022-06-26), s. 147-161. ISSN 0957-5820. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Michal ŠAFÁŘ, Silvie KOVAĽ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ a Karolina SLAMOVÁ. Fate of microplastics during composting and their leachability. Sustainable Chemistry and Pharmacy. AMSTERDAM: Elsevier, 2022, 30(december 2022), s. nestránkováno. ISSN 2352-5541. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Pavel KANTOR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Karolina SLAMOVÁ, Šárka FLODROVÁ a Dagmar JUCHELKOVÁ. An Influence of the Fuel Type on Element Behaviour in Domestic Boilers with Respect to the Circular Economy. Applied Sciences. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(11), s. nestránkováno. ISSN 2076-3417. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Hana BRŤKOVÁ a Karolina SLAMOVÁ. The quality of composts prepared in automatic composters from fruit waste generated by the production of beverages. Bioresource technology. San Diego: Elsevier, 2021, 341(3 September 2021), s. nestránkováno. ISSN 0960-8524. [Detail]
RŮŽIČKOVÁ, Jana, Helena RACLAVSKÁ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Karolina SLAMOVÁ a Anna GROBELAK. The use of polymer compounds in the deposits from the combustion of briquettes in domestic heating as an identifier of fuel quality. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2021, 2021(11), s. 1-15. ISSN 0944-1344. [Detail]
RACLAVSKÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ, Konstantin RACLAVSKÝ, Dagmar JUCHELKOVÁ, Marek KUCBEL, Barbora ŠVÉDOVÁ, Karolina SLAMOVÁ a Malgorzata KACPRZAK. Effect of biochar addition on the improvement of the quality parameters of compost used for land reclamation. Environmental Science and Pollution Research. Vídeň: Springer, 2021, 2021(11), s. nestránkováno. ISSN 0944-1344. [Detail]
PLATOŠOVÁ, Daniela, Jiří RUSÍN, Jan PLATOŠ, Kateřina SMUTNÁ a Roman BURYJAN. Case study of anaerobic digestion process stability detected by dissolved hydrogen concentration. Processes. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 9(1), s. 1-11. ISSN 2227-9717. [Detail]
DANDOŠ, Rostislav, Vladimír BEZDÍČEK a Andrea WLOCHOVÁ. Accuracy of determination of azimuth with a gyrotheodolite by the follow-up measurement. Arabian Journal of Geosciences. Vídeň: Springer, 2020, 13(5), s. nestránkováno. ISSN 1866-7511. [Detail]
BEZDÍČEK, Vladimír, Rostislav DANDOŠ, Miroslav KONEČNÝ, Juraj KOTRBANEC, Tomáš KRÁĽ a Andrea WLOCHOVÁ. Orientation measurement with gyrotheodolite. Geodesy and Cartography. Philadelphia: Taylor & Francis, 2018, 44(3), s. 100-105. ISSN 2029-6991. [Detail]
OVESNÁ, Gabriela, Hana STAŇKOVÁ, Ladislav PLÁNKA a Andrea WLOCHOVÁ. The history of mine surveying and mining maps. Geodesy and Cartography. Taylor & Francis, 2017, 43(3), s. 118-123. ISSN 2029-6991. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina a Andrea WLOCHOVÁ. Promoting e-learning for students at technical faculties. The journal of higher education language teaching and learning. Tampere: Tampere University of Applied Sciences, 2017, 2017(2017), s. nestránkováno. ISSN 2343-0281. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina a Andrea WLOCHOVÁ. Promoting e-learning for students at technical faculties. The journal of higher education language teaching and learning. Tampere University of Applied Sciences, 2017, 2017(5.5.2017), s. 5.5.2017. ISSN 2343-0281. [Detail]
LANDRY, Mark a Lenka LANDRYOVÁ. How Cultural and Linguistic Considerations Affect the Learning of English in the Czech Republic. Procedia-Social and Behavioral Science. Elsevier, 2016, 228(1), s. 92-99. ISSN 1877-0428. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

VONTOROVÁ, Jiřina, Jitka PODJUKLOVÁ, Petr MOHYLA, Klára KURSOVÁ a Karolina SLAMOVÁ. Advantages of glow discharge optical emission spectrometry (GDOES) in the analysis of different types of zinc coatings on steel. In: METAL 2023 : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 17–19, 2023, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2023. s. 426-432. ISBN 978-80-88365-12-9. [Detail]
LANDRY, Mark a Lenka LANDRYOVÁ. HYBRID LEARNING COMPARED TO OTHER METHODS USING AVIATION GAMING SOFTWARE. In: EDULEARN22 Proceedings :14th International Conference on Education and New Learning Technologies : Palma, Spain, 4-6 July, 2022. Valencie: IATED Academy, 2022. s. 2132-2140. ISBN 978-84-09-42484-9. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Klára KURSOVÁ, Petra MAIEROVÁ a Karolina SLAMOVÁ. DETERMINATION OF SULPHUR CONTENTS IN METALLURGICAL SLAGS. In: METAL 2022 : 31th International Conference on Metallurgy and Materials : abstracts : May 18 - 19, 2022, OREA Congress Hotel Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2022. s. 156-161. ISBN 978-80-88365-02-0. [Detail]
HALFAROVÁ, Libuše. Práce s textem při výuce odborného jazyka ve virtuálním prostředí. In: FORLANG 2021 : 10. ročník medzinárodnej konferencie o cudzích jazykoch v akademickom prostredí : 23.-24. júna 2021. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 111-119. ISBN 978-80-553-3948-1. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Jiřina VONTOROVÁ, Kateřina KONEČNÁ a Karolina SLAMOVÁ. Study of the chromium layer using GDOES, optical microscopy and EDX microanalysis on a scanning electron microscope. In: METAL 2021 : conference proceedings : 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 26 - 28, 2021, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2021. s. 606-611. ISBN 978-80-87294-99-4. [Detail]
SLADOVNÍKOVÁ, Šárka. Telecollaborative Language Learning. In: Fourth International Scientific Conference Communication Trends in the Post-literacy Era: Multilingualism, Multimodality, Multiculturalism : proceedings : 8-9 November 2019, Yekaterinburg, Russian Federation. Dubaj: Knowledge E, 2020. s. 1 - 13. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SLADOVNÍKOVÁ, Šárka a Catherine FELCE. Telekollaboration zwischen Frankreich und Tschechien - ein interkulturelles Projekt mit Deutsch als Lingua Franca. In: Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung = Interculturality in Language, Literature and Education = Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání : recenzované příspěvky mezinárodní konference Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu 2019 : 10.–12. října 2019, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra cizích jazyků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. s. 169 - 183. ISBN 978-80-7560-327-2. [Detail]
WOJNAROVÁ, Petra, Jiřina VONTOROVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Petra VÁŇOVÁ a Karolina SLAMOVÁ. The comparison of methods for the analysis of the chemical composition of aluminum alloys. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 1053-1059. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Jaroslav BEŇO, Martin KRYSMÁNEK a Karolina SLAMOVÁ. Comparison of methods for determination of sulphur in reclaimed sand. In: METAL 2020 : 29th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2020. s. 131-137. ISBN 978-80-87294-97-0. [Detail]
WLOCHOVÁ, Andrea a Karolina SLAMOVÁ. Humanistic Trends of the Bohemian Brethren and Their Printing House in Kralice. In: 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities 2019 : conference proceedings : 22 October - 24 October, 2019, Florence, Italy. Volume 6. Issue 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 265-272. ISBN 978-619-7408-96-6. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Existentialism in literature. In: 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities 2019 : conference proceedings : 26 August - 1 September, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 6. Issue 1, History, Philosophy, Archeology, History of Art, Performing & Visual Arts, Architecture & Design, Literature & Poetry, Language & Linguistics. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 481-488. ISBN 978-619-7408-90-4. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Foreign Reflection of Jaroslav Seifert's Work. In: 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities 2019 : conference proceedings : 26 August - 1 September, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 6. Issue 1, History, Philosophy, Archeology, History of Art, Performing & Visual Arts, Architecture & Design, Literature & Poetry, Language & Linguistics. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 505-512. ISBN 978-619-7408-90-4. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Petra VÁŇOVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Karolina SLAMOVÁ a Petr MOHYLA. Zinc - nickel coating and its characterization by RF-GDOES and EDX analysis. In: METAL 2019 : conference proceedings : peer reviewed : 28th International Conference on Metallurgy and Materials : May 22nd-24th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2019. s. 1180-1185. ISBN 978-80-87294-92-5. [Detail]
WLOCHOVÁ, Andrea a Karolina SLAMOVÁ. The Importance of the Kralice Bible. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : conference proceedings : 23-26 October, 2018, Florence, Italy. Volume 5. Issue 2.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 187-194. ISBN 978-619-7408-68-3. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Jaroslav Hasek's Svejk and His Art of Survival. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : conference proceedings : 26 August - 01 September, 2018, Albena Co., Bulgaria. Volume 5. Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 503-508. ISBN 978-619-7408-61-4. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Petr MOHYLA a Zuzana TRAWINSKÁ. Characterization of galvanized coating using RF-GDOES. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 1280-1285. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
MOHYLA, Petr, Vladimíra SCHINDLEROVÁ, Jiřina VONTOROVÁ a Zuzana TRAWINSKÁ. Mechanical and creep properties of P92 steel with different delta ferrite content. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 542-546. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
HREUSOVÁ, Kristína, Martin KRUPA a Andrea WLOCHOVÁ. A SURVEY OF SPATIAL POSITION FOR TRACK SECTION POVAŽSKÁ TEPLÁ – ŽILINA. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 22. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 27-34. ISBN 978-619-7408-02-7. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. The reception of Václav Havel’s plays in exile. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : science & arts : conference proceedings : 24-30 August, 2017, Albena Co., Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 641-648. ISBN 978-619-7408-24-9. [Detail]
SLAMOVÁ, Karolina. Karel Čapek and his universal message. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : science & arts : conference proceedings : 24-30 August, 2017, Albena Co., Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 533-538. ISBN 978-619-7408-24-9. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

LANDRY, Mark a Lenka LANDRYOVÁ. COMPARING ONLINE LANGUAGE COMPREHENSION TO FACE-TO FACE LEARNING USING AVIATION GAMING SOFTWARE. In: EDULEARN21 : 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : 5th-6th July, 2021. Valencie: IATED Academy, 2021. ISBN 978-84-09-31267-2. [Detail]
LANDRY, Mark a Lenka LANDRYOVÁ. Aviation-Oriented Gaming and Second-Language Acquisition. In: 5th International Conference on Education Science and Development : ICESD 2020 : January 6–7, 2020, Bangkok, Thailand. Lancaster: DEStech PUBLICATIONS, Inc., 2020. s. 6-15. ISBN 978-1-60595-664-0. [Detail]
LANDRY, Mark a Lenka LANDRYOVÁ. DISTINGUISHING CRITICAL SITUATIONS IN LANGUAGE LEARNING USING AVIATION GAMING SOFTWARE. In: EDULEARN20 : 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies : conference proceedings : 6th - 7th of July, 2020. Valencie: IATED Academy, 2020. ISBN 978-84-09-17979-4. [Detail]

Kniha nehodnocená

ADÁMKOVÁ, Jana a Gabriela CHUDAŠOVÁ. English for the Bachelor's Degree Students of Biomedical Engineering: Part 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2024. ISBN 978-80-248-4722-1. [Detail]
null