Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • JumaKu – Jugend macht Kunst
 • Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: Inter DV
 • Autoevaluace  - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení
 • ADOK – Automatisierung und Deutsch im Online-Kurs
 • DEUMA – Deutsch im Maschinenbau
 • Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami
  do studia na VŠB-TU Ostrava
 • Integrace zdravotně handicapovaných studentů a studentů se specifickými potřebami
  do studia na VŠB-TU Ostrava
 • Lifelong Learning Programme
 • Podpora a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků v rámci studia doktorského studijního programu
 • Zvýšení jazykové kompetence studentů a pedagogů univerzity
 • Rozvojový projekt MŠMT: Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR
 • EnTecNet -  Deutsch für die Umwelttechnik / Environmental Technology Communication in German
 • Falco
 • Jazyková příprava pracovníků obslužných útvarů a administrativy v oblasti jazykové komunikační kompetence
 • Funny Easy and Effective Learning about Countries and Languages (FEEL)
 • Implementace systému managementu jakosti
 • Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků v anglickém jazyce a rozvíjení jejich schopnosti v tomto jazyce přednášet
 • Inovace výuky v bakalářském studiu, výuka odborného jazyka na HGF
 • Podpora dalšího vzdělávání administrativních pracovníků státní správy
 • University Management