Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Institut jazyků využívá pro výuku studijní materiály renomovaných světových nakladatelství, jako např. Cambridge University Press, Oxford University Press, Pearson and Longman, Fraus. K dispozici jsou rovněž skripta, slovníky a odborné texty se cvičeními, která zpracovali vyučující institutu.

Studijní materiály pro denní i kombinované studium jsou uvedeny v rámci informací k příslušnému jazyku.

Portfolio obecně odborných textů a odborné texty pro jednotlivé fakulty jsou umístěny v elektronické knihovně Institutu jazyků, stejně jako cvičení pro studenty kombinovaného studia.

  • Český jazyk

  • Německý jazyk

  • Ruský jazyk

  • Francouzský jazyk

  • Španělský jazyk