Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Osnovy

Jazyk Anglický | Německý |  Španělský | Ruský

Výuka jazyků je čtyřsemestrální, začíná v letním semestru prvního ročníku. Student si vybírá povinně jeden ze čtyř jazyků: A, N, Š, R. Pro studium se předpokládají znalosti na úrovni středoškolského studia. Student je povinen získat 4 zápočty a zkoušku z vybraného jazyka.

V kombinovaném studiu jde o výuku označenou jako „cizí jazyk c“ za kreditové hodnocení 2-2-2-2. Účast na zkoušce je podmíněna získáním všech čtyř zápočtů. Výuka je vedena kombinovanou formou, využívají se metodicky zpracované učební materiály a studentům jsou k dispozici konzultační hodiny.