Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • prof. Ing. Vladimír Vašinek, Ph.D.
  • Ing. Stanislav Kepák, Ph.D.
  • Ing. Jakub Čubík, Ph.D.
  • Ing. Jan Nedoma, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra telekomunikační techniky

Popis technologie

Nadměrně využívané dopravní prostředky a velká hustota dopravy způsobují velkou přetíženost dnešních dopravních cest. Díky tomu vzniká časté poškození jejich povrchu. Prevence je cesta, jak snížit náklady a zkvalitnit plynulost dopravy. Nová technologie vyvinutá na VŠB – Technické univerzitě Ostrava umí těmto problémům předcházet a oproti dnes dostupným systémům má hned několik výhod. Mezi ně patří nižší náklady na instalaci, minimální zásahy do pozemní komunikace nebo také možná demontáž před rekonstrukcí. Technologie umožňuje mimo jiné provést dodatečnou implementaci do liniové stavby. Pomocí softwaru je tak možné identifikovat průjezd vozidla i jeho velikost a rozlišit tak nákladní dopravní prostředek od osobního.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • ochrana autorským právem software

Inovace/přínos

  • snížení nákladů na realizaci monitorovacího systému
  • odolnost vůči elektromagnetickým interferencím
  • identifikace velikosti vozidel
  • pasivní senzor

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.