Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. David Žurovec, Ph.D.
  • doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
  • prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
  • Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
  • Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
  • Ing. Martin Žídek, Ph.D.
  • Ing. Jan Diviš

Popis problému

Problematika recyklace odpadů vychází z konkrétních požadavků veřejného sektoru a celosvětového zájmu spojeného se zlepšováním životních podmínek a s ochranou životního prostředí. Současný stav třídění odpadů nejen v ČR je nastaven tak, že občané v běžných domácnostech separují základní čtyři složky odpadů, kterými jsou komunální odpad, sklo, papír a plasty. Plastový odpad má obecně vysoký recyklační potenciál a předpokládá se, že plasty končící ve žlutých kontejnerech jsou v maximální míře zpětně využívány. Bohužel, realita je mnohdy jiná a tento druhu odpadu je v ČR recyklován jen omezeně a poměrná část tohoto „tříděného“ plastového odpadu končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve spalovnách. Důvodem tohoto neutěšeného stavu je nestejnorodost plastového materiálu jednotlivých kusů plastového odpadu (například běžné PET lahve jsou běžně složeny až ze tří druhů plastů). Z tohoto důvodu je hledisko třídění plastového odpadu dle materiálové skupiny přímo u zdroje (domácností) možnou cestou, jak zajistit vyšší procento využití jednotlivých druhů plastů v recyklačním systému.

Popis technologie

Samotná technologie se skládá z dělícího zařízení, které PET lahev rozdrtí na menší části, dle konstrukčního uspořádání nožových disků. Vstupní prostor nad dělícím zařízením určeným pro vložení PET lahve, je opatřen bezpečnostním systémem, který předchází vzniku zranění obsluhy. Spodní část skartovacího zařízení je tvořena karuselovým pořadačem s minimálně čtyřmi zásobníky na barevné PET flakes. Každý z těchto zásobníků je určen pro jiný barevný odstín PET lahve. Pohonem drtícího mechanismu je dvojice DC elektromotorů včetně převodovky, zajišťující potřebný drtící výkon. Znatelnou výhodu tohoto zařízení představuje jeho subtilní konstrukce (vůči průmyslově využívaným zařízením), dále vysoká míra bezpečnosti zařízení, design vhodný pro drobného spotřebitele např. domácnost a nízká energetické náročnosti provozu. Zařízení je vybaveno technologií, která umožňuje prostřednictvím optického snímání vstupu s návazností na otáčení karuselového pořadače rozdělovat PET vločky dle barev a tím vytvářet produkt, který lze mnohem lépe skladovat a recyklovat.

Inovace/přínos

  • separace plastového odpadu v domácnostech
  • finanční benefit pro domácnosti
  • zvýšení objemu využitelného plastového odpadu

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.