Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
  • Lukáš Tichý

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní, Dopravní institut

logo_tacr

Popis technologie

Skladovací systémy se dnes navrhují v zásadě použitím parametrů mechanicko - fyzikálních vlastností získaných v laboratorních podmínkách, využitím mnoha zjednodušujících předpokladů, zejména předpokladů, že frikční parametry sypkých hmot jsou konstantní v průběhu skladování, neměnné v čase či že jsou izotropní. Technologie umožní sledovat/snímat frikční vlastnosti sypkých hmot po celou dobu skladování, sledovat změny frikčních vlastností a velmi rychle reagovat v případě, že vlastnosti se blíží k definované kritické hodnotě, která je indikátorem tokové poruchy. První výhoda této technologie je snížení/ téměř zamezení nákladů na opravy skladovacích zařízení po vzniku tokové poruchy. Současná řešení na trhu lze použít teprve, když se tokový problém objeví, což už samo o sobě je problém. Dále pak je problém v tom, že frikční podmínky, které vedly k tvorbě tokové poruchy nelze zpětně simulovat v laboratorním prostředí, neboť tyto podmínky nejsou přesně známy vlivem nutnosti destruovat vzniklou tokovou poruchu. Zamezení vzniku tokové poruchy je umožněno on-line snímáním frikčních vlastností s možností rychle reagovat na jejich změny, a tím například zabránit zastavení výrobního procesu vlivem vzniku tokové poruchy.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie chráněna patentem v ČR

Inovace/přínos

  • výrazné snížení kritických tokových poruch
  • minimalizace finančních škod

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.