Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. František Hopan, Ph.D.
  • Ing. Václav Peer, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum

Popis technologie

V současnosti se firmy v tuzemsku i zahraničí snaží vyvinout technologie pro energetické využití biomasy, případně odpadů. Důležitou částí energetického procesu využití biomasy je zplyňovací technologie.  Kogenerační jednotka na biomasu má jako svou součást zplyňovací generátor, v němž je produkován plyn používaný následně pro pohon kogenerační jednotky pro výrobu elektrické a tepelné energie. Během zplyňování dochází k přeměně paliva na hořlavý plyn, destilační produkty a zbytek. V případě použití paliva na bázi odpadů, nebo agropaliv jsou ve zbytku přítomny popeloviny s nízkou teplotou tavitelnosti, z nichž vzniká struska. Struska působí při zplyňování problémy ohrožující chod celého zařízení.  Technologie vyvinutá na VŠB – Technické univerzitě Ostrava problémy se spékáním a odstraňováním popele/strusky téměř celé eliminuje a tím zabraňuje poruchovým stavům zařízení.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví:

  • technologie chráněna užitným vzorem v ČR

Inovace/přínos

  • zlepšení spalovacích charakteristik
  • možnost spalování materiálů s horšími vlastnostmi
  • výrazná eliminace poruchovosti procesu spalování vlivem zanesení popelem

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.