Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
  • Ing. Tomáš Klinkovský

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství

Popis technologie

Dnes velmi populární dynamické světelné funkce světel automobilů a reklamních ploch byly iniciátorem pro vytvoření unikátního jádra logiky využitelné pro automotiv, informační panely či reklamní techniku.   Technické prostředky používané v současnosti pro tento účel bývají sestaveny z procesoru a mnoha dalších podpůrných obvodů tedy z mnoha součástí. Druhým problémem je potřeba modulace jasu u takového množství LED diod, z čehož vyplývá požadavek na velký počet programovatelných modulátorů pro jednotlivé diody nebo bloky diod.

Výzkumníci z VŠB-TUO vyvinuli unikátní metodu a zařízení, které umožní snížení počtu podpůrných obvodů a součástí. Redukce tohoto počtu je významná a můžeme říci, že postačí jednociferné číslo. Dalším aspektem je možnost využití velmi rychlých otických efektů spojených s využitím led diod, při zachování nízkého počtu podpůrných součástí.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie je má udělen užitný vzor v ČR

Inovace/přínos

  • Snížení počtu podpůrných součástí
  • Efektivnější digitální logika

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.