Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
  • doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
  • Ing. David Seidl, Ph.D.
  • Ing. Viktor Pokorný, Ph.D.

Popis technologie

Nová technologie řeší bezpečnost na silnicích, a to především v nebezpečných úsecích při snížené viditelnosti.  Technologie je schopna generovat elektrickou energii pomocí tlakové vlny, která je způsobená průjezdem vozidla okolo zařízení instalovaného přímo na svodidlech. Takto vzniklá energie dokáže osvětlit pozemní komunikaci a upozornit řidiče na nebezpečné úseky.

Unikátní zařízení umožňuje světelně zvýraznit svodidla, a tím může nemalou měrou přispět k snížení dopravních nehod, snížení výdajů na léčbu následků dopravních nehod a k samotnému snížení výdajů na uvedení zasažených míst do původního stavu.

Inovace/přínos

  • zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích
  • doplnění stávajících svodidel
  • nezávislost na dodávce elektrické energie

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.