Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
  • Ing. Kristýna Sternadelová,
  • doc. Ing. Marek Večer, Ph.D.
  • Ing. Lukáš Jančar,
  • Ing. Petr Stavárek, Ph.D.
  • Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.

Popis problému

Proces farmaceutické výroby, chemické reakce, homogenizace nebo krystalizace, se provádí v chemických reaktorech. Z hlediska času, finančních nákladů a kvality výroby je klíčově důležitá intenzita míchání a odvod reakčního tepla. Intenzita, respektive efektivita míchaní je vlastnost, která souvisí s časovou náročností celého procesu výroby a přímo tak s finanční nákladností a výnosovostí. Efektivita závisí na rozměrových, geometrických parametrech míchadla. Do celého procesu chemické reakce vstupuje velká variabilita chemických látek a rozpouštědel. Z dříve uvedeného vyplývá, že ne vždy je dosahováno maximální účinnosti procesu míchání.

Popis technologie

Technologií aditivní výroby je možné vyrobit míchadla, která jsou tvarově optimalizovaná pro zvolené zařízení a vlastnosti míchaného média, což nám přináší vyšší kvalitu míchání a zkrácení času potřebného pro požadované promísení. Klíčovou vlastností ve farmacii je chemická odolnost a inertnost použitých součástí. Z tohoto pohledu je míchadlo přizpůsobeno pro nanesení smaltovací vrstvy. Smaltování je nejlepší řešení z důvodu vysoké odolnosti i vůči silným a koncentrovaným kyselinám, minimalizace rizika kontaminace díky vysoké hladkosti povrchu a vysoké odolnosti vůči abrazivnímu opotřebení.

Inovace/přínos

  • nízká cenová hladina konečného výrobku
  • redukce času potřebného k promíchání směsi

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.