Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. Martin Tomis, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra telekomunikační techniky

Popis technologie

Nová metoda vyhledávání osob je založena na rádiových vlnách, které jsou vysílány dnes běžně užívanými mobilními telefony. Metoda je vhodná jak pro vyhledání osob v rámci zimních sportovních aktivit a s tím spojených rizikových situacích, nikterak však tato metoda neztrácí své výhody ani v rámci letních měsíců. Metoda je vhodná jak do otevřené krajiny, tak do městských aglomerací.

Výzkumníci z VŠB-Technické univerzity Ostrava vyvinuli metodu, která výrazně zefektivní vyhledávání osob. Tato metoda využívá již běžných technických zařízení, které dnes má u sebe téměř každá osoba. Odpadá tedy nutnost pořízení malého přídavného vysílače, který slouží pro vyhledání v kritických situacích, dále nutnost mít s sebou toto zařízení a v neposlední řadě mít ho aktivní.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie chráněna patentem v ČR

Inovace/přínos

  • vyhledávání osob bez nutnosti označení osoby např. lavinovým vysílačem
  • výrazně větší rozsah vyhledávání než současné metody

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.