Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. David Fojtík, Ph.D.
  • doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
  • Ing. Petr Podešva, Ph.D.
  • doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.

Popis technologie

Bezkontaktní snímací zařízení usnadní kontrolu výrobků u sériově vyráběných rotačních objektů jako jsou hřídele, válce, rotory, poloosy, čepy, ložiska apod. Umožňuje lineární kontrolu každého výrobku bez nutnosti lidské součinnosti, čímž přispívá k plné automatizaci výrobního procesu. Technologie, která významně redukuje počty nekvalitních výrobků ve výrobním procesu, je jednoduše implementovatelná a cenově výhodná.

Nová technologie posouvá moderní sériovou výrobu rotačních objektů, která je realizována výhradně na programově řízených obráběcích strojích, zejména CNC soustruzích, směrem k plné automatizaci. I přes vynikající vlastnosti špičkových obráběcích strojů se totiž výroba neobejde bez následné kontroly výrobků. Právě automatizace kontroly výroby je jedním z limitujících prvků vedoucích k plné automatizaci a posunu k Průmyslu 4.0.

Výzkumný tým pod vedením Ing. Davida Fojtíka, Ph.D. se zaměřil na kontrolní část procesu výroby, která se v současnosti provádí buď ručními kontaktními měřidly obvykle pro vybrané kontrolované rozměry (vyžaduje lidskou obsluhu), nebo pomocí automatizovaných speciálních měřicích zařízení obvykle u reprezentativních vzorků výrobků (vyžaduje dodatečnou manipulaci s výrobkem a montáž drahého speciálního měřícího zařízení).

Cíleným vývojem se podařilo najít řešení, které eliminuje nutnost lidské součinnosti v tomto procesu. Hlavní předností je kombinace jednoduchosti, přesnosti, snadné implementace a vysoké variability. Technologie umožní lineární kontrolu každého výrobku, vytvoření 3D modelu výrobku anebo ukládání a vyhodnocování měřených dat. další parametry, s cílem významně redukovat počty nekvalitních výrobků ve výrobním procesu.

VŠB-TUO nabízí tuto technologii zájemcům formou prodeje licence.

Inovace/přínos

  • jednoduchá implementace do výrobního procesu
  • významná redukce nekvalitních výrobků
  • flexibilita a modulárnost systému měření
  • cenově nejdostupnější řešení na trhu

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.