Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. David Fojtík, Ph.D
  • Ing. Milan Mihola, Ph.D.
  • Ing. Petr Podešva
  • Ing. Jan Gebauer
  • Doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.

Popis technologie

Významná část automobilového průmyslu je tvořena výrobou dílů. Základem výroby dílů jsou ocelové svařence (karosérie, dveře, konstrukce sedaček, části podvozků, chladiče apod.). Kvalita těchto svařenců je základem spolehlivosti a bezpečnosti automobilů. Nároky na pevnost těchto dílů kladou vysoké nároky na kvalitu svarů. V současnosti je svařování těchto dílů téměř výhradně prováděno robotickými systémy. Přes veškeré snahy a nejnovější svařovací technologie, nelze eliminovat vznik chybných svarů. Proto je nezbytná jejich následná kontrola, která se převážně provádí vizuálně školenými specialisty. Přehlédnutí chybného svaru, pak může za následek snížení bezpečnosti pasažérů v krizové situaci. Technologie výrazně snižuje nebezpečí lidských chyb kontroly svarů a tím zvyšuje bezpečnost, udržitelnost a spolehlivost procesu, což je v naprostém souladu s národní prioritou orientovaného výzkumu.

Vyvinutá technologie umožňuje kontinuální měření pomocí inteligentních senzorů, které jsou implementovány do továrního svařovacího stroje. Díky tomu je toto řešení velmi levné, konkrétně okolo 10% ceny konkurenčních výrobků. Zařízení vzniklé na této technologii eliminuje lidskou zátěž a tím eliminuje lidské chyby vzniklé vizuální kontrolou.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie chráněna českým patentem

Inovace/přínos

  • kontinuální monitorování kvality svařování
  • eliminace vzniku chybných svarů a následně nekvalitních výrobků
  • snížení počtu pozdějších reklamací
  • snížení nákladů na údržbu stroje včasným odhalením poruchy

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.