Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

 • prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
 • Ing. Jiří Labudek, Ph.D.
 • Ing. Petr Agel
 • Ing. Barbora Hrubá
 • Ing. Kristýna Klajmanová
 • Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
 • Ing. Petr Waldštejn

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra pozemního stavitelství

Popis technologie

Dnešní doba nabízí pro bydlení mimo klasických cihelných systémů také alternativní materiálové/konstrukční systémy. Nejběžnější alternativou jsou dřevěné stavební systémy. Ty zaručují nejen rychlost výstavby, minimalizaci ekologické zátěže životního prostředí, ale také úsporu nákladů na výstavbu. Nová technologie týmu prof.Kubečkové, který navrhl a otestoval dřevěný konstrukční systém netradiční skladby. Ten umožňuje jednoduché stavební postupy a téměř neomezené variace využití prostoru respektive tvaru konstrukcí. Použitím foukané izolace je možné aplikovat různé druhy tepelné izolace dle konkrétních potřeb dané lokality a stavby v ní umístěné. Silnou stránkou je eliminace tepelných mostů v konstrukci obalu budovy. Pro potenciální investory jsou připraveny tři alternativy skladby tohoto systému pro individualizaci a také pro varianty cenového standardu systému.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

 • technologie chráněna patentem v ČR

Inovace/přínos

 • jednoduchost konstrukce
 • redukce nákladů na výstavbu
 • eliminace tepelných mostů

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.