Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
  • prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra konstrukcí

Popis technologie

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava vznikla další inovativní technologie podporující ekologii. Jedná se o Moderní ekologický dřevobetonový most pro Industry 4.0., který má oproti standardním metodám stavby mostů spoustu výhod. Mezi nejdůležitější patří jeho udržitelnost. Jedná se o chytrou kombinaci dřeva a železobetonu a díky použití  obnovitelného materiálu dochází ke snižování ekologické zátěže na životní prostředí, kterému je v dnešní době potřeba věnovat stále více pozornosti. Pomocí senzorů lze sledovat jeho chování v čase a odhalovat tak možné komplikace. Technologie umí nejen neustále monitorovat “zdraví” konstrukce, ale také kontrolovat její častý problém - vlhkost. Díky tomu dochází v konečném důsledku k výrazně nižším nákladům na jeho výstavbu i celkové opravy. Velkým kladem je také jednoduchost provedení a životnost konstrukce, která by mohla dosáhnout až stovky let.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie chráněna patentem v ČR

Inovace/přínos

  • snížení nákladů na realizaci mostní konstrukce min o 10%
  • snížení nákladů na opravy
  • snížení ekologické zátěže
  • monitorovací systém mostu pro zajištění kontinuálního přehledu stavu mostní konstrukce

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.