Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. Zdeněk Noga, CSc.
  • Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
  • Ing. Ondřej Bajer
  • Ing. Šimon Mareček

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní, katedra výrobních strojů a konstruování

Popis technologie

Hypotermie neboli podchlazení je nový progresivní přístup, aplikovaný např. při resuscitaci pacientů s hypoxicko-ischemickou encefalopatií (poškozením mozku z nedostatku kyslíku), který podstatně zvyšuje šanci pacienta na přežití. V návrhu zařízení je využit Peltierův článek v konstrukci chladícího prvku  pro zabezpečení odvodu tepelné energie z tkáně. Teplá strana článku je ochlazována chladicím zařízením. Vazba mezi chladícím prvkem a živou tkání je realizována prostřednictvím kontaktního prvku, např. gelového prvku, nebo gelovou vrstvou. Vyměnitelné chladící prvky jsou umístěny v nosné konstrukci a umožňují tvarové přizpůsobení teplosměnné plochy chlazené tkáni. Kontaktní prvek může být vybaven senzorem pro sledování teploty a tlaku mezi kontaktním prvkem a chlazenou živou tkání. Kontaktní teplotu mezi živou tkání a chladicím prvkem zařízení lze řídit a programovat, tj. v průběhu terapie může být konstantní, proměnná ve zvolených mezích nebo její průběh může mít cyklický charakter.

Zařízení je možné využívat v zubním lékařství, ale je předpoklad, že své významné uplatnění zařízení přinese také v chirurgické a ortopedické medicíně i veterinární oblasti při léčbě a rehabilitaci.

Zařízení eliminuje, nebo zcela zabraňuje neurologickým následkům způsobeným nedostatečným zásobením živé tkáně kyslíkem a umožňuje tak zvýšit naději pacienta na návrat do normálního života. Flexibilita, mobilita a elementárnost ovládání jsou dalšími přednostmi vyvíjeného zařízení.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie chráněna patentem v ČR

Inovace/přínos

  • omezení možnosti vzniku omrzlin plynulou regulací teploty
  • flexibilita teplotního pole
  • mobilita zařízení
  • nový přístup

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.