Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • prof. Ing. Vladimír Vašinek, Ph.D.
  • Ing. Jakub Jaroš
  • Ing. Martin Pápeš
  • Ing. Andrej Líner
  • Ing. David Hrubý

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra telekomunikační techniky

Popis technologie

Tým pod vedením prof. Vašinka se zaměřil na monitorování teplotních veličin v souvislosti s průmyslovou využitelností. Dnes běžně dostupné DTS systémy jsou totiž velmi drahé a mají spoustu dalších nedostatků. Řešení vyvinuté na půdě VŠB – Technické univerzitě Ostrava je nejen levnější, ale přináší s sebou také spoustu jiných výhod. Využití najde v monitorování teplotních polí v tunelech, kabelových mostech, rozvodnách, transformátorech, rozvodech tepla pro případné ztráty a úniky, rafinérských a skladovacích nádržích, těžebním pásu a dalších. Monitorováním teplotního pole je možné předejít požárům, poruchám nebo defektům. Optovláknový distribuovaný teplotní systém lze využít také pro monitorování vlhkosti ve zdivu, což je unikátní metoda, kterou výrobci konkurenčních systému nenabízí.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie chráněna patentem v ČR

Inovace/přínos

  • snížení nákladů na realizaci monitorovacího systému
  • odolnost vůči elektromagnetickým interferencím
  • pasivní senzor

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.