Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. Petr Zámarský
  • Ing. Michal Weisz, Ph.D.
  • Ing. Martin Nevřela

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Experimentální hluková a klimatizační laboratoř VŠB-TUO

Popis technologie

Akustický hluk se nachází všude kolem nás. Dnes u běžně dostupných zařízení produkujících hluk automaticky očekáváme opatření k jeho redukci. Jedná se také o různé budovy a jejich části, ve kterých je potřeba hluk utlumit (nemocnice, posluchárny). Na tuto problematiku se dlouhodobě zaměřuje tým pod vedením Ing. Zámarského, a to především pomocí inovativního propojení nanotechnologie se zvukovou izolací. Unikátní akustické vlastnosti nanovlákenných vrstev jsou dány specifickým povrchem nanovláken. U nich může docházet k viskózním ztrátám a při velmi malé tloušťce rezonují na vlastní frekvenci. Nová technologie je zakládána na zvýšení užitných vlastností komerčně dostupných materiálů. Nanovlákenná rezonanční membrána aplikovaná na zvukově pohltivý materiál podstatně zvyšuje zvukově pohltivé vlastnosti materiálu. Díky tomu může aplikovaná nanovlákenná vrstva nahradit významnou část původního pohltivého materiálu (při zachování stejných akustických vlastností) a snížit tím hmotnost a tloušťku výsledného tlumícího prvku mnohdy více než o polovinu původních hodnot.

Stupeň ochrany duševního vlastnictví

  • technologie chráněna patentem v ČR

Inovace/přínos

  • zvýšení akustického útlumu
  • snížení tloušťky zvukové izolace při zachování

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.