Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Autoři

  • Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
  • Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
  • Unikasset, spol. s r.o.

Popis problému

Dnešní doba, víc než dříve, je poměrně závislá na elektrické energii a současně byla preferována výroba energie ve velkých elektrárnách. Události z nedávné minulosti však ukazují, že centralizovaná výroba a s tím související distribuce na velké vzdálenosti nejsou vždy vhodné řešení. Efektivní decentralizovaná výroba elektrické energie je možná například v kogeneračních jednotkách, které mohou být umístěny v potřebné lokaci a omezit tím ztráty způsobené distribucí energie na velké vzdálenosti. Řešení založené na kogeneračních jednotkách sebou nese řadu nevýhod – konstrukční složitost a s tím související udržovací náklady, obecně vysoké pořizovací náklady atd. Naše řešení do velké míry tyto nevýhody odstraňuje a umožňuje rozšíření možnosti decentralizace výroby elektrické energie při ponechání možnosti využití tepelné energie.

Popis technologie

Srdcem celého zařízení je pulzační motor, který spaluje směs bioplynu s přídavkem vodíku. Motor pracuje téměř bez použití pohyblivých součástí. S motorem je propojeno radiální turbodmychadlo a náporová turbína využívající entalpii spalin. Vzájemným funkčním propojením byla zajištěna   vysoce účinná transformace chemické energie biopaliva na mechanickou energii dvou rotujících hřídelí v provozně jednoduchém a spolehlivém zařízení. Při procesu výroby elektrické energie je nemalé množství energie uvolněno ve formě tepla prostupujícího hranicemi systému. Tepelná energie není odepsána jako ztrátová, ale v jednotce je účelně využívána. Stejně jako u klasické kogenerační jednotky má uživatel tepelnou  energii k dispozici pro různé možnosti využití. Část zařízení na bázi náporové turbíny navazuje na dlouholetou tradici vývoje a průmyslového uplatnění vysoce odolných náporových turbín spolupracující firmy.

Inovace/přínos

  • Vyšší účinnost výroby elektrické energie
  • Konstrukční jednoduchost
  • Snížená technologická složitost
  • Snížené výrobní náklady
  • Investiční nenáročnost oproti současným řešením na trhu založeným na pístových nebo turbínových spalovacích strojích

Chcete s námi spolupracovat?
Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o navázání partnerství? Kontaktujte nás.