Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

KLOUB SE DVĚMA STUPNI VOLNOSTI

Popis problému:

Zvyšující se požadavky na produktivitu sebou nesou vysoké nároky na zaměstnance. Zaměstnanci s fyzickým pohybem při výkonu svého zaměstnání jsou zatíženi postupnou únavou svalového aparátu během pracovní doby, ale také možným vznikem zdravotních obtíží v pozdějším období svého života jako následek přetěžování kloubního a svalového aparátu.

Pro snížení zátěže a únavy se využívají exoskelety které pomáhají eliminovat vznik enormní zátěže a únavy.

Původní exoskelety, dostupné na trhu, měly vysokou pořizovací hodnotu a byly tak využívány pouze armádním a záchranářským sektorem. Vlivem snížení pořizovací ceny dochází k rozšíření cílové skupiny na trhu, ať už do oblasti běžného průmyslu, zdravotnictví nebo volnočasových aktivit.

kloub_140332.jpg
IMG_0331.JPG

Popis technologie:

Naše řešení je součástí exoskeletu, a proti dosavadním řešením přináší levné, trvanlivé a prostorově nenáročné řešení kloubu.

Technické řešení je založeno na dvou párech vzájemně propojených půlkruhových kolejnic. Oba páry kolejnic jsou na sebe kolmé v tomto provedení konstrukce umožňuje široký rozsah pohybu, který odpovídá rozsahu pohybu zápěstního kloubu. Kompaktnost, odolnost, kinematická jednoduchost a nízké výrobní náklady jsou vysokou přidanou hodnotou této technologie.

KLOUB SE DVĚMA STUPNI VOLNOSTI

Inovace/přínos:
  • Umožňuje dosáhnout maximálního rozsahu pohybu lidských kloubů bez rizika kolize s částí lidského těla - jiná technická řešení buď vyžadují složité (multi-DOF) mechanismy, nebo omezují rozsah pohybu.
  • Mechanicky zajišťuje stabilní limity kloubů a osy otáčení - prevence zranění.
  • Kompaktní konstrukce - ve srovnání s jinými technickými řešeními pro stejný rozsah pohybu.
  • Symetrie kloubu umožňuje rovnoměrné rozložení zatížení, což vede k lepší stabilitě konstrukce pro použití v poháněných exoskeletech
Stupeň ochrany

Chráněno patentem

Autoři
  • Ing. Stefan Grushko, Ph.D.
  • Ing. Radim Strejček

Máte zájem o spolupráci?

Napište nám

Spolupráce i za zdmi univerzity je pro nás klíčová. Úspěšně rozvíjíme kooperaci s tuzemskými a zahraničními firmami, mentory a odborníky. Máte zájem o spolupráce nebo bližší informace? Kontaktujte nás.

Mohlo by vás zajímat

Pomáháme uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Poskytujeme služby pro podporu transferu technologií v oblastech ochrany průmyslového vlastnictví a komercializace.

TAČR