Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Ochrana duševního vlastnictví

V oblasti ochrany duševního vlastnictví nabízíme metodickou podporu při ohlášení vynálezů a zajišťujeme jejich následnou ochranu. Pořádáme také vzdělávací akce v problematice ODV, organizujeme expertní konzultace, semináře, workshopy apod. Procesy a služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví zajišťujeme ve spolupráci s původci objevů a pověřenými patentovými zástupci.

Právo duševního vlastnictví

Zabýváme se řízením o udělení ochrany na předměty průmyslového vlastnictví v ČR i zahraničí:

 • ochrana vynálezů prostřednictvím patentů (vč. Evropského patentu a mezinárodní PCT přihlášky),
 • užitné vzory,
 • průmyslové vzory (vč. Ochranného vzoru společenství),
 • ochranné známky aj.

Dále monitorujeme udržování práv.

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti autorského práva.

Patentový průzkum

Budeme Vám asistovat při provádění rešerše:

 • zda a v jaké míře je uvažované řešení světově nové,
 • zda je již chráněno ve prospěch jiného subjektu.

Na základě provedené rešerše vám můžeme poskytnout informace o tom, zda je uvažované řešení způsobilé právní ochrany. Případně vám doporučíme formu ochrany.

Ostatní právní podpora

Právní podporu poskytujeme při:

 • vlastním užití předmětu průmyslového vlastnictví,
 • postoupení práv k předmětu průmyslového vlastnictví (převod),
 • poskytnutí licence k předmětu průmyslového vlastnictví,
 • utajení výsledků tvůrčí činnosti bez průmyslově právní ochrany, kvalifikované zveřejnění,
 • sporných řízeních o nápravě v rozhodnutí o ochraně předmětů průmyslového vlastnictví u příslušného patentového úřadu,
 • prevenci porušování práv třetími osobami z duševního vlastnictví v rámci teritoriální působnosti ochrany duševního vlastnictví,
 • vymáhaní práv k předmětu duševního vlastnictví.

Kontaktní osoby

Specialistka ODV

hanka m

Hana Martiníková
Tel.: +420 596 999 007
E-mail: 

Konzultantka ODV

hanka

Hana Janáčková
Tel.: +420 596 999 134
E-mail: