Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Komercializace

V oblasti komercializace výsledků VaV se KvVaV nabízíme podporu praktického využití výstupů VaV činnosti a přinášíme nové podněty pro základní i aplikovaný výzkum. Mezi aktivity v této oblasti patří také vzdělávání vědeckých pracovníků v problematice komercializace, organizování expertních konzultací, seminářů, workshopů apod.

Poskytované služby z oblasti komercializace:
Metodická pomoc

Pomůžeme vám např.:

  • zvolit vhodný způsob komercializace
  • zhodnotit rizika komercializace
  • plánovat komercializaci včetně analýzy trhu a konkurence
  • připravit jednotlivé varianty komercializace jako je prodej technologie, poskytnutí licence, založení univerzitní spin-off firmy aj.
Právní podpora

Poradíme vám s nastavením smluvních vztahů např.:

  • smlouvy o účasti na řešení společného projektu
  • rozdělení vlastnických práv budoucích výsledků
  • nastavení licenčních podmínek
  • zajištění převodu průmyslových práv na jiného vlastníka
  • ošetření zájmů (pravomocí) ve firmě s více společníky apod.
Asistence

Poskytneme vám asistenci při vyhledávání potenciálních obchodních či projektových partnerů a investorů.

Uveřejnění

Komerční nabídky technologií, přístrojového vybavení, laboratoří nebo odborných služeb na českých i zahraničních nabídkových portálech.

Vzdělávání odborných pracovníků

Pořádáme semináře, školení a workshopy v oblasti komercializace pro akademické a vědecké pracovníky.

Kontaktní osoby

Projektový/obchodní manažer

michal m

Michal Mokroš
+420 596 999 110
+420 731 663 327
michal.mokros@vsb.cz

Specialista komercializace

nikolas

Nikolas Mucha
+420 596 999 008
nikolas.mucha@vsb.cz