Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědcům, vynálezcům a akademikům nabízíme:

Potřebujete poradit s problematikou duševního vlastnictví? Chcete spolupracovat s firmou? Nebo se chystáte sami začít podnikat a rádi byste využili duševní vlastnictví univerzity? 

Ochrana duševního vlastnictví
 • asistence při rešerších
 • zajištění právní ochrany
 • vedení sporných řízení
 • podpora při nakládání s předměty průmyslového vlastnictví
 • vzdělávání v oblasti průmyslově-právní ochrany a autorského práva
 • služby PATLIB centra Evropské patentové kanceláře

Zjistěte více

Komercializace
 • vyhledávání obchodních či projektových partnerů a investorů
 • metodická pomoc v průběhu procesu komercializace
 • vyjednávání a právní podpora (licence, spin-off, apod.)
 • aktivní nabídka technologií a znalostí 
 • vzdělávání v oblasti komercializace

Zjistěte více

Proof of concept
 • ověřování využitelnosti nových výsledků VaV pro jejich komerční uplatnění 
 • projektová příprava a realizace dotačních titulů v dané oblasti
 • metodické a administrativní vedení projektů
 • služby ochrany práv duševního vlastnictví výsledků projektu
 • služby komercializace výsledků projektů

Zjistěte více

V roce 2021 bylo uděleno